Steun voor bedrijven die investeren in ontwrichte zones

Steun voor bedrijven die investeren in ontwrichte zones

Steun voor bedrijven die investeren in ontwrichte zones

Plannen om een investeringsproject uit te voeren of net een belangrijke investering afgerond? En, overweeg je om in dit kader bijkomend personeel (eveneens uitzendkrachten) aan te werven? Nu de loonkosten extreem hoog liggen door de hoge inflatie, is het meer dan ooit interessant om gebruik te maken van de fiscale steunmaatregel voor steunzones (ook wel “ontwrichte zones” genoemd). Je kan als bedrijf 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de nieuwe werknemers recupereren en dit gedurende 2 jaar. Het voordeel komt overeen met een besparing van ca. 5% op de loonkost. Hiervoor moet je wel in een afgebakende steunzone liggen: Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen en oostzijde van Oost-Vlaanderen. 

Wat houdt de steunmaatregel voor ontwrichte zones in?

Het betreft een fiscale maatregel voor werkgevers die in een afgebakende steunzone investeren én nieuwe werkgelegenheid creëren. Deze bedrijven genieten een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor een periode van 2 jaar, per extra arbeidsplaats die gedurende 3 jaren behouden blijft (5 jaar voor een grote onderneming). Het voordeel geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij een overname.

Wie komt in aanmerking en waar?

Het voordeel geldt zowel voor KMO’s als voor grote ondernemingen (GO). Bedrijven kunnen beroep doen op deze steun indien ze bijkomende arbeidsplaatsen creëren op een vestiging die in de afgebakende zone is gelegen. Momenteel gaat dit om alle bedrijventerreinen, incubatoren, businesscenters en enkele gebieden met een brownfieldconvenant binnen een straal van veertig kilometer rondom Ford Genk, de getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout en de gemeente Machelen-Zaventem. 

De huidige steunzones omvatten:

 • de gehele provincie Limburg,
 • de provincie Vlaams-Brabant,
 • quasi de gehele provincie Antwerpen,
 • alsook de oostzijde van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ben je een grote onderneming? Dan kom je enkel in aanmerking indien de ontwrichte zone samenvalt met de tot 2027 vastgelegde regionale steunkaart’ én indien de investering betrekking heeft op een nieuwe inrichting of op nieuwe activiteiten van een bestaande inrichting. 

Gemeenten die in de huidige regionale steunkaart vallen zijn:

 • in provincie Limburg: Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maasmechelen, Oudsbergen, Pelt, Tessenderlo, Tongeren, Zutendaal;
 • in provincie Oost-Vlaanderen: Geraardsbergen, Ninove, Ronse.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de maatregel

Om als KMO in aanmerking te komen, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Je bedrijf investeert binnen de ontwrichte zone
 • Je creëert nieuwe werkgelegenheid:
  • Er is een duidelijke link tussen enerzijds de investering en de betrokken vestiging en anderzijds de extra tewerkstelling en de betrokken vestiging
  • De werkgelegenheid wordt ten minste 3 jaar behouden
  • Ook uitzendkrachten komen in aanmerking
 • De investering in materiële of immateriële vaste activa houdt verband met:
  • De oprichting van een nieuwe inrichting
  • De uitbreiding van capaciteit van een bestaande inrichting
  • De diversificatie van de productie naar producten die voordien niet werden vervaardigd
  • Een fundamentele verandering in het totale productieproces van bestaande bedrijven
  • De overname van een niet-geassocieerde derde-werkgever wegens sluiting, gerechtelijke reorganisatie of faillissement
 • Je bedrijf mag niet in een wco-procedure zitten (wet op de continuïteit van ondernemingen).
 • Je bedrijf is niet actief in de visserij- en aquacultuur en/of in de productie van landbouwproducten.

Om als grote onderneming in aanmerking te komen, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Je bedrijf investeert binnen de ontwrichte zone die opgenomen is op de Regionale Steunkaart
 • Je creëert nieuwe werkgelegenheid:
  • Er is een duidelijke link tussen enerzijds de investering en de betrokken vestiging en anderzijds de extra tewerkstelling en de betrokken vestiging.
  • De werkgelegenheid wordt ten minste 5 jaar behouden.
  • Ook uitzendkrachten komen in aanmerking.
 • De investering in materiële of immateriële vaste activa houdt verband met:
  • De oprichting van een nieuwe inrichting.
  • De diversificatie van de activiteit van een inrichting zolang de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is met de activiteit die voordien werd uitgeoefend. 
  • De overname van een niet-geassocieerde derde-werkgever wegens sluiting, gerechtelijke reorganisatie of faillissement. 
 • Je bedrijf mag niet in een wco-procedure zitten (wet op de continuïteit van ondernemingen).
 • Je bedrijf is niet actief in de volgende sectoren: de visserij- en aquacultuur, ijzer- en staalsector, synthetische vezels industrie, kolenindustrie, scheepsbouw, vervoerssector (en daarmee verband houdende infrastructuur), energieproductie, -distributie, energie-infrastructuur en productie van landbouwproducten.

Hoeveel bedraagt de steun voor investeringen in ontwrichte zones?

De steun betreft een tijdelijke vrijstelling (gedurende 24 maanden) van het doorstorten van 25% bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen:

 • ten gevolge van een investering
 • die het totaal aantal werknemers verhoogt t.o.v. het gemiddeld aantal werknemers over 12 maanden voorafgaand aan de indiening van de steunaanvraag
 • die ingevuld worden na indiening van de steunaanvraag en binnen 36 maanden na de voltooiingsdatum van de investering
 • die uitbetaald worden binnen de 2 jaar vanaf de invulling van de nieuwe arbeidsplaats

Cumulatie van deze steun is mogelijk met het systeem van ploegen- en nachtpremies, met het systeem van de gedeeltelijke vrijstelling in de vorm van een algemene structurele lastenverlaging (IPA-korting) en met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen. 

De steun kan niet gecumuleerd worden met andere vrijstellingen inzake doorstorting van bedrijfsvoorheffing (overwerk, onderzoekers, etc.). 

Per investering is de vrijstelling beperkt tot maximum 7,5 miljoen euro.

Hoe verloopt de samenwerking met Konnekto?

Het samenstellen van een goed onderbouwd aanvraagdossier vraagt een grondige voorbereiding en werkt het gemakkelijkste volgens een gestructureerd stappenplan. Je zal merken dat we nauw zullen samenwerken om jouw dossier zo succesvol mogelijk te maken.

Je mag er daarom vanuit gaan dat we elkaar tijdens dit traject meerdere keren zullen horen. Zowel per email als via een call.

We onderzoeken graag of je onderneming in een steunzone ligt en of je voor deze steunmaatregel wel in aanmerking komt. We berekenen voor jou hoeveel korting je precies mag verwachten, zo kan je beslissen of deze maatregel wel interessant is voor jouw organisatie. Vervolgens maken we het volledig dossier voor jou op, doen de aanvraag én regelen de bijhorende administratie.

Waarom kiezen voor Konnekto?

Konnekto is inmiddels een gevestigde waarde op het vlak van financiële steunmaatregelen én subsidies. In alle bescheidenheid, maar toch met de nodige trots, mogen we zeggen al vaak bijgedragen te hebben aan heel wat mooie succesverhalen van onze klanten:

De veelvuldige mond-tot-mondreclame ervaren we als de grootste waardering en daar zijn we erg dankbaar voor. Je mag als klant rekenen op uitmuntende kwaliteit, bewezen expertise en een gedreven en betrokken Konnekto-Team waarmee je de slaagkansen voor jouw steunaanvraag maximaliseert.