De kmo-groeisubsidie: meer dan zomaar een steuntje

De kmo-groeisubsidie: meer dan zomaar een steuntje

De kmo-groeisubsidie: meer dan zomaar een steuntje

Ondertussen is de kmo-groeisubsidie van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bij heel wat bedrijven gekend. De kmo-groeisubsidie geeft net dat steuntje in de rug om de stap te zetten ervaren expertise in te winnen. Dit kan zowel door een aanwerving van een strategische medewerker als door het inwinnen van strategisch advies bij externe dienstverleners.

In tegenstelling tot wat de naamgeving van de subsidie laat vermoeden is deze subsidie er niet enkel om groei te financieren. Het is echter wel een maatregel om bedrijven te steunen die op een kantelmoment staan. Denk hierbij aan innoveren, internationaliseren, … en tevens een goede visie op hun eigen economische groei hebben.

Wat is de kmo-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie is een steunmaatregel om kmo’s met groeiambitie te ondersteunen tijdens hun groei door transformatie, innovatie en internationalisatie.

Enkele voorbeelden van deze groeitrajecten:

 • een innovatieve ontwikkeling naar de markt brengen,
 • groeien door (nieuwe) buitenlandse markten aan te boren,
 • transformeren – groeien door een nieuw product of dienst in een bestaande markt aan te bieden of een bestaand product in een nieuwe markt aan te bieden,
 • een vernieuwd businessmodel ontwikkelen en implementeren.

De bedoeling van de steunmaatregel is om een bedrijf fundamenteel en strategisch te heroriënteren. Zodat het bedrijf klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om een groeitraject te kunnen realiseren.

De kmo-groeisubsidie is er voor elk bedrijf

Konnekto heeft reeds heel wat bedrijven begeleid in hun aanvraag voor een kmo-groeisubsidie. Toch vragen ondernemers zich vaak waarom er eigenlijk subsidies zijn.

Om te duiden wat de kmo-groeisubsidie voor jou kan betekenen, volgt hier een selectie van enkele aanvragen:

 • van e-commercespeler transformeren naar off-line toonzaal met nieuw type klantencontracten die een specifieke coach in huis haalt om het nieuwe salesverhaal te ontwikkelen,
 • fusie van 2 gevestigde bedrijven met strategische HR en Finance ondersteuning om het ambitieus groeipad meteen succesvol uit te rollen,
 • een verkoper en plaatser van tegels die ambachtelijke tegels fabriceert en hiervoor ondersteuning in huis haalt voor de commercialisatie ervan,
 • een Vlaamse start-up die de Europese markt wil betreden en hiervoor een buitenlandse vertegenwoordiger aanwerft,
 • een health tech bedrijf die ervaren PhD’s in huis haalt om zo het bedrijf naar een hoger niveau te tillen,
 • een textielbedrijf dat actief wil worden in andere sectoren, maar hiervoor eerst een haalbaarheidsstudie laat uitvoeren,
 • een voedingsbedrijf die een Franse medewerker aanwerft voor de Franse markt en een extern expert inschakelt voor de Duitse en Nederlandse markt te betreden,
 • een retailzaak, die een strategisch marketingbureau inschakelt en een ervaren groeimanager aanwerft om een nieuw aanbod in de markt te zetten.

Denk na over uw groeiplan

Maar wat meer is, de kmo-groeisubsidie zet u aan om echt goed na te denken over het groeiplan. Om degelijk in kaart te brengen welke stappen (en welke expertise) nodig is om het groeipad haalbaar te maken. Daarbij helpen wij om een degelijk plan van aanpak voor te bereiden, om duidelijke KPI’s te stellen maar desgevallend ook met de juiste expertise aan te leveren.

Ook groeiambities? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn uw co-piloot, die inspireren en samen met jou resultaatsgerichte plannen opmaken.

Wat is de steun?

KMO’s kunnen jaarlijks maximaal 50.000 EUR subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie:

 • Voor de aanwerving van een strategische medewerker kan je rekenen op een steun van 50% van de brutojaarloonkost in het eerste jaar van aanwerving (gelimiteerd tot een max. steun van 25.000 EUR)
 • Voor de adviesverlening door een externe dienstverlener kan je rekenen op een steun van 50% van de prestaties van één of meerdere externe dienstverleners (gelimiteerd tot een max. steun van 25.000 EUR)

Enkele statistieken over de kmo-groeisubsidie:

 • Aaanvragers zijn eerder geneigd een interne medewerker aan te werven dan extern advies in te winnen (2/3 – 1/3 verhouding).
 • In Oost-Vlaanderen (109), West-Vlaanderen (108) en Antwerpen (102) werden in 2019 de meeste kmo-groeisubsidies aangevraagd.
 • De sectoren van de bouw, handel en transport kennen de meeste aanvragen (116 in 2019).
 • Het totaal toegekend budget bedroeg in 2019 ruim € 11 miljoen.

Meer weten? Laat uw gegevens na en wij contacteren u