De kmo-groeisubsidie: meer dan een steuntje in de rug

De kmo-groeisubsidie: meer dan een steuntje in de rug

Sta je met jouw bedrijf op het punt om te groeien én heb je specifieke kennis nodig om dit voor elkaar te krijgen? Met de kmo-groeisubsidie ondersteunt het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ondernemers met ambitieuze groeiplannen. Het groeiplan dient wel te kaderen binnen minstens één van volgende thema’s:

 • Digitalisering
 • Internationalisering
 • Innoveren
 • Circulair en duurzaam ondernemen

Je kan tot € 25.000 krijgen voor het inschakelen van externe expertise én nogmaals € 25.000 voor de aanwerving van een strategische medewerker

Wat is de kmo-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie is een Vlaamse steunmaatregel om ambitieuze kmo’s te ondersteunen bij hun groeiplannen.

In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, is de kmo-groeisubsidie er niet om organische groei te financieren. De maatregel is er wél specifiek om bedrijven te ondersteunen met het inwinnen van strategische expertise bij uitdagende groeitrajecten die meerdere bedrijfsprocessen impacteren, of die resulteren in een nieuw verdienmodel.

Het groeitraject moet bovendien aansluiten bij één van volgende thema’s:

 • Internationalisering: duurzaam groeien door export naar nieuwe afzetmarkten
 • Digitalisering: data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken en voorloper worden door het inzetten van een digitale sleuteltechnologie (AI, IoT, AR, …)
 • Duurzaam en circulair ondernemen: inzetten op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit
 • Innovatie: strategie om innovatieve producten en/of diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten

Met de kmo-groeisubsidie kan je strategisch advies inschakelen of iemand aanwerven met de vereiste expertise. Je kan ook beide opties combineren. Hou er rekening mee dat het steeds gaat om strategisch advies waarmee het groeitraject staat of valt. Operationele (of enkel uitvoerende) taken, hoe nuttig dit ook kan zijn, komen niet in aanmerking voor deze subsidiesteun. 

Optie 1: Aanwerven strategische medewerker (intern)

Je kiest ervoor om een strategische medewerker voor onbepaalde duur aan te werven en zo de waardevolle kennis en ervaring in het bedrijf te brengen. Deze strategische medewerker rolt onder begeleiding van het management het groeitraject uit en weegt op de beslissingen van de kmo.

De steun bedraagt maximaal 50% van de bruto jaarloonkost met een maximale subsidie van € 25.000.

Optie 2: Externe consultant

Je kan er ook voor kiezen om een externe dienstverlener in te schakelen die je adviseert hoe jouw groeitraject tot een succes te maken. Toon zeker aan dat de externe dienstverlener over kennis beschikt die binnen jouw onderneming niet aanwezig is. Je kan zelfs samenwerken met twee ervaren dienstverleners wanneer dit past binnen jouw groeitraject.

De steun bedraagt maximaal 50% van de totale kost met een maximale subsidie van € 25.000.

Voor wie is de kmo-groeisubsidie?

Konnekto heeft reeds heel wat bedrijven begeleid in hun aanvraag voor een kmo-groeisubsidie. Hieronder een aantal concrete voorbeelden zodat je kan zien wat we ook voor jou kunnen betekenen:

Thema Internationalisering

 • Je wilt je productaanbod lanceren in enkele buurlanden. Daarvoor laat je een duidelijke internationale go-to-marketstrategie ontwikkelen, specifiek voor ieder nieuw land. Simultaan wil je ook een Business Developer aanwerven die het internationale salesbeleid uitwerkt en het salesteam zal aansturen en uitbouwen. In dit geval doe je beroep op beide opties en kan je tot € 50.000 steun verkrijgen.  
 • Een voedingsbedrijf wil internationaal de vleugels uitslaan en werft met behulp van de kmo-groeisubsidie een Franse medewerker aan om de Franse markt uit te bouwen. Ook wordt een extern expert ingeschakeld om een plan van aanpak uit te werken voor het betreden van de Duitse en Nederlandse markt. Ook hier worden beide opties gekozen binnen de kmo-groeisubsidie.

Thema Innovatie

 • Je ontwikkelde een innovatief online platform, en wilt dat nu in de markt zetten. Om dat te doen zal je een IT-Manager  aanwerven die zal onderzoeken welke nieuwe technologieën aangewezen zijn om dit platform te bouwen en een strategie zal ontwikkelen om dit innovatieve platform succesvol te lanceren. Voor aanwerving van dit strategische profiel kan je tot €25.000 steun krijgen. 

Thema Digitalisering

 • Je wilt de content van een digitale tool via artificiële intelligentie matchen met gebruikers en deze data inzetten om consumentengedrag te voorspellen. Een externe dienstverlener, gespecialiseerd in nieuwe technologieën, zal hiervoor een strategie uitwerken. Ook hiervoor kan je tot €25.000 steun verkrijgen. Haal je ook een salesprofiel aan boord die een commerciële strategie voor de nieuwe tool uitwerkt, dan kan je nogmaals tot €25.000 steun verkrijgen. 

Thema Duurzaam en Circulair Ondernemen

 • Je wil overgaan tot de productie van circulaire bouwmodules. Om de duurzaamheid van de nieuwe materialen te bewijzen en voor te leggen aan internationale afnemers schakel je een externe expert in voor advies omtrent de levenscyclusanalyse en de aanpak van de communicatie. Daarnaast wil je overgaan tot de aanwerving van een ervaren Projectmanager die de productie van circulaire oplossingen kan aansturen. Hiervoor kan je tot € 50.000 steun krijgen.
 • Je wilt extern advies inwinnen hoe de uitstoot van gevaarlijke chemicaliën in lucht, water of bodem te reduceren. Ook hier kan je tot €25.000 steun krijgen. 

Voorwaarden voor de kmo-groeisubsidie

Ontdek of ook jij beroep kan doen op de kmo-groeisubsidie:

 1. Voldoet jouw onderneming aan volgende voorwaarden?
 2. De focus van het groeitraject ligt op minstens één van de volgende thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen of innovatie. Het groeitraject zal een grote impact hebben op de huidige bedrijfsvoering.
 3. Je hebt nog geen kmo-groeisubsidie steun ontvangen in de afgelopen twee jaar.
 4. Indien je als kmo energiesteun ontvangt, dan wordt het ontvangen energiesteunbedrag in mindering gebracht van het maximale steunbedrag onder de toegekende kmo-groeisubsidie.

TIP: ben je van plan om in de toekomst extern advies in te winnen? 
Vraag dit dan best meteen al aan bij de aanvraag. Uiteraard geldt hetzelfde mocht je plannen hebben om in de toekomst een strategisch profiel aan boord te willen halen. Vooruitdenken is dus de boodschap.

Wat is de steun van de kmo-groeisubsidie?

 • Voor de aanwerving van een strategische medewerker kan je rekenen op een steun van 50% van de brutojaarloonkost in het eerste jaar van aanwerving (gelimiteerd tot een max. steun van € 25.000). Opgelet: een medewerker moet wel minstens 6 maanden in dienst zijn om aanspraak te kunnen maken op de steun.
 • Voor de adviesverlening door een externe dienstverlener kan je rekenen op een steun van 50% van de prestaties van één of meerdere externe dienstverleners (gelimiteerd tot een max. steun van € 25.000). De drempel voor een externe consultant die strategisch advies geeft bedraagt minimum € 20.000. Concreet kan je dus ook met 2 externe, strategische dienstverleners samenwerken binnen de kmo-groeisubsidie.

Jouw onderneming kan een aanvraag doen voor beide opties, zodat je kan genieten van maximaal € 50.000 subsidiesteun. De minimale projectkost (voor aanwerving en/of advies) moet minimaal € 20.000 bedragen.

De kmo-groeisubsidie is een mooie steun voor de ambitieuze ondernemer die op het punt staat significant te groeien met zijn bedrijf!

Wanneer dien je een kmo-groeisubsidie in?

Voor 2024 zijn de volgende oproepmomenten vastgelegd:

 • Oproep 1: 20 maart – 15 april
 • Oproep 2: 1 juli – 31 augustus
 • Oproep 3: 20 november – 15 december

Ten vroegste de maand volgend op indiening kan je starten met het groeitraject. Als er dus een strategische medewerker zou starten begin april, dan dient in 2024 de groeisubsidie ten laatste in maart ingediend zijn. Dien je je dossier pas in juli 2024 in, dan mag de nieuwe, strategische medewerker ten vroegste starten vanaf 1 augustus 2024.

Voor de duidelijkheid: je hoeft nog geen zicht te hebben op welke persoon je gaat aanwerven. De aanvraag van de subsidie voor de strategische aanwerving verloopt met een vacature. Als je meer zekerheid wil hebben over de al dan niet toekenning van de subsidie, kan je wachten met het verspreiden van de vacature tot na de beslissing van VLAIO.

Je mag 1 kmo-groeisubsidie om de 2 jaar indienen, uiteraard dient elke nieuwe kmo-groeisubsidie te voldoen aan de voorwaarden van VLAIO en mag het geen loutere voortzetting zijn van het eerdere kmo-groeisubsidietraject.

Samenwerking met Konnekto

Het samenstellen van een goed onderbouwde aanvraag voor de kmo-groeisubsidie vraagt een grondige voorbereiding en werkt het gemakkelijkste volgens een gestructureerd stappenplan. Je zal merken dat we nauw samenwerken om jouw subsidiedossier zo succesvol mogelijk te maken. 

Je mag er daarom van uitgaan dat we elkaar tijdens dit traject meerdere keren zullen horen, zowel per email als via een call. Meteen bij de start van de samenwerking zullen we hiervoor een aantal vaste terugkoppelmomenten vastleggen die in beide agenda’s passen. We zijn streng bij de selectie om te bepalen of je dossier in aanmerking komt voor de kmo-groeisubsidie maar we kunnen ondertussen met trots stellen dat meer dan 95% van onze ondersteunde aanvragen groen licht krijgt van VLAIO en we ondertussen al meer dan 100 goedgekeurde groeitrajecten hebben mogen ondersteunen.

Bekijk alvast hoe andere ondernemers de samenwerking met ons ervaren:

Ook groeiambities?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn jouw co-piloot, we inspireren en maken samen met jou resultaatsgerichte en realistische plannen voor de toekomst.

Heb je trouwens plannen om richting Frankrijk te gaan maar wil je die nog verder verfijnen? Regelmatig organiseren we een infosessie samen met Dewaflex en Flanders Investment & Trade. De volgende ontbijtsessies zijn gepland op 13 maart bij Meatpack in Deinze en op 20 maart bij Meatpack in Gent.