Innovatieve starterssteun: Voor de uitwerking van een proof of concept en/of een proof of business

Innovatieve starterssteun: Voor de uitwerking van een proof of concept en/of een proof of business

Innovatieve starterssteun: Voor de uitwerking van een proof of concept en/of een proof of business

Elke innovatieve starter in Vlaanderen kan voor de uitwerking van een proof of concept en/of een proof of business ‘Innovatieve starterssteun’ aanvragen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Deze steun is tweeledig en bestaat uit een vast steunbedrag van € 50.000 en de begeleiding van een VLAIO-bedrijfsadviseur.

In 2023 steunde VLAIO 86 beloftevolle starters om grensverleggend en innovatief te zijn. In 2024 wordt de innovatieve starterssteun voor de 4de keer gelanceerd, maar als een vast instrument met specifieke oproepmomenten. 

Wat is de Innovatieve Starterssteun of kortweg ISS

VLAIO kent steun toe aan startende ondernemers (minder dan 2 jaar) met grote ambities en een sterk economisch potentieel. Als pionier wil je geen bestaande oplossingen en technieken combineren, maar nieuwe paden bewandelen. Je zal hiervoor zelf kennis opbouwen, wat een flinke uitdaging kan zijn.

Volgende 3 vormen van pionierschap worden gesteund:

 • De ontwikkeling van producten, diensten, (productie)processen die nieuw zijn voor jouw markt.
 • Het toepassen van een technologie of wetenschappelijk inzicht dat nieuw is in jouw markt.
 • Het introduceren van een nieuw businessmodel binnen jouw markt.

Bedrag en duurtijd

Met de steun van € 50.000, kan je stapsgewijs het innovatieve idee ontwikkelen, (her)testen en bijsturen, met een werkend én winstgevend project als resultaat. Zelf dien je wel € 70.000 kosten te maken (interne personeelskosten mogen verrekend worden aan € 70.000 per mensjaar).

De steun is er voor projecten met een looptijd tussen 6 en 12 maanden. Starten kan ten vroegste de maand na indiening van je project.

Voor wie is deze innovatieve starterssteun?

Er zijn enkele voorwaarden waar je als onderneming aan moet voldoen om te kunnen genieten van de innovatieve starterssteun:

 • Grootte: enkel voor kleine ondernemingen
 • Leeftijd: de onderneming mag maximaal 2 jaar oud zijn op moment van indienen (dit wordt ook bekeken op niveau van de ondernemer). De leeftijd van de onderneming wordt namelijk bepaald door het oudste verbonden ondernemingsnummer (meer dan 50% aandeelhouder of stemrecht). Hierbij kijken we niet alleen naar rechtspersonen maar ook naar economische activiteiten van natuurlijke personen (ook in bijberoep). Daarnaast is de steun er ook voor starters waar de vennootschap nog niet is opgericht, én voor wie net gestart is als eenmanszaak. Opgelet!
 • Exploitatiezetel in Vlaanderen
 • Eerdere subsidie-aanvraag: Je onderneming mag nog geen subsidies ontvangen hebben voor ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten, O&O haalbaarheidsstudies, ICON-projecten, Baekeland mandaten, Innovatiemandaten fase 2 of kmo-groeisubsidies, inclusief VLAIO-steun voor projecten met Europese samenwerking. Je mag de innovatieve starterssteun maximaal 2 keer aanvragen, en slechts één keer effectief ontvangen.
 • Vermogen: eigen vermogen van € 5.000 (hoeft niet bij indiening, maar wel uiterlijk 4 maanden na de beslissing)

Beoordelingscriteria

Projecten moeten voldoen aan verschillende criteria die elk een score krijgen. Projecten met de beste totaalscores, zullen innovatieve starterssteun ontvangen. Hierbij de 5 beoordelingscriteria: 

 • Criterium pioniersrol:
  • Worden de grenzen binnen eigen markt verlegd?
  • Innovatief idee dat een probleem oplost bij een doelgroep?
 • Criterium onzekerheden en aanpak:
  • Is het uitdagend om dit idee te vertalen naar een onderneming?
  • Werken aan een proof of business en/of proof of concept?
  • Staat hier een inspanning tegenover van minstens het equivalent van een mensjaar of een kost van € 70.000?
 • Criterium team en netwerk:
  • Kan het team en netwerk het ondernemersproject dragen?
 • Criterium eigen risico (skin in the game):
  • Nemen de vennoten zelf voldoende risico op zich?
 • Criterium impact en potentieel:
  • Minstens 5 VTE tewerkstelling ( jaar na einde project)?
  • Leidt het project tot een grote economische groei? 
  • Positieve maatschappelijke impact?

Wanneer kan je de Innovatieve Starterssteun indienen

De innovatieve starterssteun kan vanaf 2024 doorlopend aangevraagd worden.

Vanaf 3 januari 2024 is het mogelijk om je als starter aan te melden. 
In één van 5 onderstaande vaste evaluatieperiodes, zal de ondernemer vervolgens zijn project moeten pitchen. 

 • De week van 19 tem 23 februari ’24 (indiening tot 1 februari)
 • De week van 15 tem 19 april ’24 (indiening tot 1 april)
 • De week van 10 tem 14 juni ’24 (indiening tot 27 mei)
 • De week van 7 tem 11 oktober ’24 (indiening tot 23 september)
 • De week van 18 tem 22 november ’24 (indiening tot 5 november)

Samenwerking met Konnekto

Het samenstellen van een goed onderbouwde aanvraag voor de Innovatieve Starterssteun vraagt een grondige voorbereiding en werkt het gemakkelijkste volgens een gestructureerd stappenplan. Je zal merken dat we nauw samenwerken om jouw subsidiedossier zo succesvol mogelijk te maken. We starten met de ontvankelijkheid en gaan eerst na of je wel kan indienen voor dit subsidie-instrument. Vooral aangaande de grootte van de onderneming merken we vaak enkele misinterpretaties. Maar als je in aanmerking komt, dan gaan we van start. Je mag er dan van uitgaan dat we elkaar tijdens dit traject meerdere keren zullen horen.

Konnekto is de vaste partner van verschillende incubator- en acceleratieprogramma’s en heeft uitgebreide ervaring met succesvolle aanvragen binnen het programma van de Innovatieve Starterssteun. Tevens zullen we je, bij goedkeuring, indien gewenst verder begeleiden gedurende het subsidietraject, om vervolgens nog subsidiekansen te detecteren.