Strategische transformatiesteun (STS)

Strategische transformatiesteun (STS)

Elk bedrijf in Vlaanderen kan voor een zogenaamd strategisch transformatieproject een strategische transformatiesteun (STS) aanvragen. Deze subsidie kan aangewend worden bij de bouw van een nieuw kantoorgebouw, opleidingscentrum of productiehal zolang dit kadert in het uitvoeren van een innovatief, ambitieus traject. De maximale subsidie bedraagt € 500.000 (kan tot € 1 miljoen voor projecten met een uitzonderlijke maatschappelijke impact op vlak van duurzaamheid of klimaat).

De Vlaamse overheid voorziet steun voor investeringen (zowel opleidingen als materiële en immateriële activa) die verband houden met

 • de oprichting van een nieuwe vestiging
 • de diversificatie van de activiteit van een vestiging, op voorwaarde dat de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar met de activiteit die voordien in die vestiging werd uitgeoefend
 • de overname van activa die behoren tot een vestiging die is gesloten of zou zijn gesloten indien zij niet was overgenomen en die wordt verworven door een investeerder zonder banden met de verkoper, op voorwaarde dat de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar met de activiteit die in die vestiging werd uitgeoefend vóór de overname ervan.

Wat is de strategische transformatiesteun (of beter gekend als STS)?

VLAIO kent steun toe voor investerings- en opleidingsprojecten die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in het Vlaams gewest. 

Meer specifiek gaat het om:

 • investeringen in strategische clusters en lead plants in Vlaanderen;
 • investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo’s in Vlaanderen;
 • en/of investeringen die een transformatie mogelijk maken en de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.
 • duurzaamheid én bijkomende tewerkstelling zijn belangrijke selectiecriteria.

Voor wie is deze strategische transformatiesteun?

Zowel KMO’s als grote ondernemingen kunnen gebruik maken van deze steunmaatregel. Er zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo dient er een significante investering doorgevoerd te worden. Hierbij zijn de minimumdrempels weergegeven (over een periode van 3 jaar):

 • € 1.000.000 -> kleine onderneming
 • € 2.000.000 -> middelgrote onderneming
 • € 3.000.000 -> grote onderneming

Idem met het opleidingstraject voor de medewerkers wordt er een significante inspanning verwacht:

 • € 100.000 -> kleine onderneming
 • € 200.000 -> middelgrote onderneming
 • € 300.000 -> grote onderneming

Daarnaast is de investeringssteun voor grote ondernemingen enkel van toepassing indien ze in een regionale steunzone gelegen zijn. Tevens zijn de beoordelingscriteria voor de strategische transformatiesteun voor grote ondernemingen ook strenger.

Steun?

 • De subsidie voorziet 8% steun voor de investeringen (bij grote ondernemingen enkel wanneer gevestigd in een steunzone)
 • De subsidie voorziet 20% steun voor de opleidingen

Indiendatum?

De strategische transformatiesteun kan doorlopend aangevraagd worden maar het project kan ten vroegste starten de maand volgend op indiening.

Denk na over jouw strategisch transformatieplan

Maar wat meer is, de STS zet je aan om echt goed na te denken over het transformatieplan. Om degelijk in kaart te brengen welke stappen (en welke expertise) nodig is om het groeipad haalbaar te maken.

Een STS-project duurt 3 jaar. Konnekto helpt om een degelijk plan van aanpak voor te bereiden, om inspiratie te geven welke begeleiding en nieuwe expertise relevant is om de transformatie succesvol door te voeren en om duidelijke KPI’s te stellen. Tevens begeleiden wij jou doorheen de transformatie zodat het project on track blijft en je de beoogde doelstellingen bereikt.

Case study: Finipur

Voor Finipur, een bedrijf actief in de textielsector, betreft de strategische transformatie een steun voor de investeringen in nieuwe machines om nieuwe activiteiten te ontplooien. Nieuwe machines en nieuwe ontwikkelingen vergen ook extra skills van de medewerkers, waaruit het opleidingstraject is vormgegeven. Naast de strategische transformatiesteun begeleidt Konnekto Finipur in de volledige subsidiestrategie: gaande van Europese subsidies (onder andere samenwerking met buitenlandse partners), subsidies om het HR-beleid duurzaam vorm te geven, alsook subsidies naar aanwerving en samenwerking met strategische experten.

Meer weten? Laat jouw gegevens na en wij contacteren je spoedig