ESF-subsidies (Europees Sociaal Fonds)

ESF-subsidies (Europees Sociaal Fonds)

Wanneer u in uw bedrijf het loopbaanbeleid wenst te hertekenen, of biedt u interne of externe opleidingen en trainingen aan, dan kunnen ESF-subsidies u een heel eind op weg helpen.

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties (of organisaties met een werking in Vlaanderen) om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds ontvangt hiervoor de middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het ESF verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies – aan de hand van projecten die kaderen in de vooropgestelde beleidsdoelstellingen

Welke HR-projecten komen in aanmerking voor ESF-subsidies?

Loopbaanbeleid

Het ESF fonds subsidieert onder andere projecten die mensen omscholen voor een arbeidszekere toekomst of begeleiding voorzien bij het zoeken naar een baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie.

Opleidingen

Ook voor de noodzakelijke omscholingen om voorbereid te zijn op een arbeidszekere toekomst lanceert het ESF diverse oproepen. Het betrekken van maatschappelijk kwetsbare groepen (zoals laaggeschoolden, ouderen, …) en het garanderen van een inclusief beleid staan centraal. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken. 

Een systeem van projectoproepen

Het ESF werkt met thematische calls, dat wil zeggen dat er een projectoproep gelanceerd wordt met een vooropgestelde deadline van indiening. Nadien wordt het ingediende project geëvalueerd door een team van experten en ontvang je de beslissing (gangbaar binnen de 3 maand na indiening). Soms wordt een bepaalde projectoproep meerdere keren herhaald.

Momenteel staan geen specifieke oproepen open om HR en opleidingen in bedrijven te stimuleren.

Naast thematische ESF-subsidies werd in 2019 ESF Drive gelanceerd.

Ontvang gratis HR-steun met ESF Drive

Konnekto is door het ESF – in een consortium met Edeps – geselecteerd als dienstverlener voor de uitvoering van ESF Drive. Met deze ondersteuning wil ESF Vlaamse organisaties aanzetten om concreet aan de slag te gaan met werkbaar werk.

  • Hoe een positieve werkdynamiek creëeren? 
  • Wat doen om mijn medewerkers beter te motiveren?
  • Hoe kan ik mijn leidinggevenden beter ondersteunen?
  • Hoe ga ik burn-out tegen? 

Aanvraagprocedure

Dien dan een aanvraag in bij ESF Vlaanderen met de uitdagingen in jouw organisatie en zij verwijzen u door naar één van de vier gespecialiseerde teams van dienstverleners. De dienstverlener start met een intake en maakt een analyse van uw organisatie. Vervolgens wordt een actieplan opgemaakt en start een project om het werk op de werkvloer werkbaarder te maken. Elk project is maatwerk en is erop gericht een werkomgeving te creëren die motivatie bij de medewerkers stimuleert.

Momenteel staat er wel een stop op de aanvragen voor ESF Drive.

Financiële kosten?

De kost van de dienstverlener neemt het ESF op zich. De dienstverlener geeft advies en fungeert als klankbord. Voor de implementatie in uw organisatie verwacht het ESF dat u zelf de nodige tijd investeert. Projecten variëren in duur naargelang de (complexiteit van de) aanvraag. 

Voor wie

Enkel organisaties – zowel profit als social profit – die voldoen aan de Europese kmo-definitie kunnen een project indienen.  Grote ondernemingen en overheidsadministraties en – diensten zijn uitgesloten van deelname. Bij twijfel kan u ons contacteren.

Laat u door specialisten bijstaan in de aanvraag voor ESF-subsidies

Interesse om te bekijken of je organisatie in aanmerking komt voor ESF-steun? Contacteer ons vrijblijvend en wij brengen de subsidiekansen in kaart. Wij hebben ondertussen meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties bij ESF-projecten. Dit zowel voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven (startups, scale-ups en gevestigde waarden), non-profitorganisaties; zowel klein als groot.