Europa WSE-subsidies (voorheen bekend als ESF-subsidies, Europees Sociaal Fonds)

Europa WSE-subsidies (voorheen bekend als ESF-subsidies, Europees Sociaal Fonds)

Wanneer u in uw bedrijf het loopbaanbeleid wenst te hertekenen, of biedt u interne of externe opleidingen en trainingen aan, dan kunnen Europa WSE-subsidies (WSE = Werk & Sociale Economie) u een heel eind op weg helpen.

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties (of organisaties met een werking in Vlaanderen) om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds ontvangt hiervoor de middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het ESF verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies – aan de hand van projecten die kaderen in de vooropgestelde beleidsdoelstellingen

Welke HR-projecten komen in aanmerking voor Europa WSE-subsidies?

Loopbaanbeleid

Het ESF fonds subsidieert onder andere projecten die mensen omscholen voor een arbeidszekere toekomst of begeleiding voorzien bij het zoeken naar een baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie.

Opleidingen

Ook voor de noodzakelijke omscholingen om voorbereid te zijn op een arbeidszekere toekomst lanceert het ESF diverse oproepen. Het betrekken van maatschappelijk kwetsbare groepen (zoals laaggeschoolden, ouderen, …) en het garanderen van een inclusief beleid staan centraal. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken. 

Een systeem van projectoproepen

Het ESF werkt met thematische calls, dat wil zeggen dat er een projectoproep gelanceerd wordt met een vooropgestelde deadline van indiening. Nadien wordt het ingediende project geëvalueerd door een team van experten en ontvang je de beslissing (gangbaar binnen de 3 maand na indiening). Soms wordt een bepaalde projectoproep meerdere keren herhaald.

Momenteel staan geen specifieke oproepen open om HR en opleidingen in bedrijven te stimuleren.

Laat u door specialisten bijstaan in de aanvraag voor ESF-subsidies

Interesse om te bekijken of je organisatie in aanmerking komt voor ESF-steun? Contacteer ons vrijblijvend en wij brengen de subsidiekansen in kaart. Wij hebben ondertussen meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties bij ESF-projecten. Dit zowel voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven (startups, scale-ups en gevestigde waarden), non-profitorganisaties; zowel klein als groot.