Een ontwikkelingsproject: innovatiesteun voor bedrijven met ambitie

Een ontwikkelingsproject: innovatiesteun voor bedrijven met ambitie

Heb je een innovatief idee voor jouw onderneming? Maar moet je eerst nog uitzoeken hoe dat idee nu precies te ontwikkelen? Via een ontwikkelingsproject moedigt de overheid bedrijven aan die willen innoveren. Met deze subsidie kan jouw innovatief idee op korte termijn succesvol en met minder risico worden opgestart. Als tegenprestatie vraagt VLAIO een heldere innovatie gedreven businesscase met een positieve impact op jouw bedrijf en de maatschappij.

Wat is een ontwikkelingsproject?

Een ontwikkelingsproject begint met een straf én vernieuwend idee. Dit kan een volledig nieuw of beduidend vernieuwend product, proces, dienst of concept zijn dat vandaag nog niet bestaat in jouw onderneming. Meer nog, zelfs bestaande producten die een complete make-over krijgen, komen in aanmerking.

Tijdens het uitschrijven van jouw ontwikkelingsproject wordt stapsgewijs onderzocht welke uitdagingen en risico’s jouw onderneming te wachten staat en hoe deze best het hoofd te bieden. Maar zoals altijd, draait alles uiteindelijk om het eindresultaat, en bij een ontwikkelingsproject is dat niet anders. In ruil voor subsidiesteun moet jouw bedrijf kunnen aantonen dat het nieuwe idee zorgt voor een economische en/of maatschappelijke meerwaarde. In een ideaal scenario ben je de komende jaren volop aan het investeren, ook in personeel én focust jouw bedrijf op maatschappelijke betrokkenheid zoals duurzaamheid, betere levenskwaliteit,…  

Een ontwikkelingsproject start met een uitgewerkte business case en technisch projectplan. VLAIO beoordeelt dan of jouw ontwikkelingsproject voldoende groeipotentieel heeft door jouw business case en projectplan met een kritisch oog te bekijken. Tevens moet de valorisatie van het ontwikkelingsproject minstens 10 maal de gevraagde subsidie behalen op 5 jaar tijd na afloop van het project. Projecten met maatschappelijke meerwaarde kunnen in bepaalde gevallen vrijgesteld worden van deze vereiste.

De onderbouwde business case

Alles staat of valt met een onderbouwde business case. Dit lijkt misschien een beetje overdreven, maar toch… Weten welke uitdagingen en struikelblokken op jouw pad liggen, en weten hoe die te overwinnen is een must. 

We brengen samen met jou in kaart wat je allemaal nodig hebt voor een succesvol traject, berekenen wat jou dat kost én wat het jouw bedrijf oplevert. En uiteraard, dient ook de meerwaarde voor Vlaanderen benadrukt te worden. Dat kan op het vlak van investeringen, omzet, maatschappelijke effecten én tewerkstelling. 

Al deze informatie moet aantonen dat jouw onderneming sterker wordt door jouw innovatie, en dit zelfs al in de eerste jaren na het succesvol beëindigen van je ontwikkelingsproject.

Het gedetailleerd technisch projectplan

Minstens even belangrijk als de business case is een doordacht projectplan waarin voldoende technische uitdagingen aan bod komen. 

Het is belangrijk om aan te tonen dat jouw onderneming nieuwe kennis nodig heeft om deze technische nieuwigheden het hoofd te bieden. Omdat het projectplan VLAIO moet overtuigen dat de vooropgestelde doelstellingen realistisch zijn, hameren wij er op om de doelstellingen zeer concreet (SMART) te verwoorden zodat ze opvolgbaar zijn.

Voor wie is een ontwikkelingsproject?

Elke onderneming en non-profitorganisatie actief in Vlaanderen én die aan innovatieve projecten werkt, kan starten met een ontwikkelingsproject. Tijdig starten is hierbij de boodschap want VLAIO kan enkel subsidies toekennen voor alle activiteiten die nog niet werden opgestart. Wist je trouwens dat je het hele jaar door een ontwikkelingsproject kan aanvragen? 

Vlaio heeft heel wat criteria om jouw project goed te keuren en dat kan op het eerste zicht even afschrikken. Begrijpelijk! Konnekto bekijkt daarom graag samen met jou of jouw innovatieproject volgens ons aan alle criteria voldoet.

Voorwaarden voor een ontwikkelingsproject

Bij de toekenning van financiële steun kijkt VLAIO niet enkel naar de kwaliteit van het project, maar ook naar de positieve impact van de innovatie op het bedrijf zélf en de Vlaamse samenleving. Bedrijven met oog voor de mens, de natuur en onze planeet hebben een streepje voor.

In dat geval zal de onderneming op haar beurt minstens 10 maal de steun moeten ‘teruggeven aan de maatschappij’. Dat kan door activiteiten waarmee het milieu gespaard wordt (milieubaten), uitsparen van overheidsuitgaven, verhogen van de levenskwaliteit, … 

Kijk of jouw innovatieproject voldoet aan de VLAIO-criteria:

1. Wie kan een ontwikkelingsproject aanvragen?

 • Alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en activiteiten in Vlaanderen (of minstens een duidelijke aanzet daartoe)
 • Publiekrechtelijke en non-profitorganisaties met rechtspersoonlijkheid en activiteiten in Vlaanderen (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) en die economische activiteiten uitoefenen

2. Welk ontwikkelingsproject komt in aanmerking?

 • De  gevraagde steun voor jouw project is minstens € 25.000 en maximaal € 3.000.000
 • De aanvraag bevat voldoende informatie om te kunnen evalueren
 • Er is een beknopte beschrijving van de business case en het project voorzien. Afhankelijk van het project (eenvoudig, complex, grootte steunbedrag, …) varieert het aantal verwachte pagina’s.
 • Maximumduur van 24 maanden
 • Jouw project kan ten vroegste starten op de eerste van de maand, volgend op de indiening

3. Hoe ziet jouw business case er uit?

 • Een grondige marktanalyse is prioritair, net zoals het beklemtonen van de meerwaarde van de innovatie voor je klanten. Verder zorgen we voor een realistisch beeld van de toekomstige kosten en baten. Hoe zal je innovatie de positie van je onderneming in de markt verbeteren?
 • Het is belangrijk om aan te tonen dat je innovatie past binnen de huidige bedrijfsstrategie en dat de onderneming versterkt zal worden door een geslaagde innovatie.
 • Ook de toegevoegde meerwaarde (economisch en/of maatschappelijk) voor Vlaanderen is van belang. Denk hierbij aan investeringen, tewerkstelling, duurzaam ondernemen, sterker onderwijs, betere levenskwaliteit,…
 • Het is duidelijk welke expertise nodig is voor een succesvol innovatietraject en de juiste mensen met de nodige expertise worden hiervoor aan boord gehaald.
 • De doelstellingen zijn realistisch en meetbaar (SMART).

4. Waaraan moet jouw ontwikkelingsproject voldoen?

 • Het moet gaan om een ontwikkeling die nieuw is voor je bedrijf én voor je sector en waarvoor je nieuwe kennis vergaart. Een doordachte aanpak met het inzetten van de juiste expertise en middelen is dus cruciaal. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken. Dit kan dan zowel gaan over een vernieuwde werkwijze, inhoud, verwachte resultaten, risico’s,… waarvoor nieuwe kennis moet opgebouwd worden. 

Wat is de steun bij een ontwikkelingsproject?

Dankzij de steun van een ontwikkelingsproject kan je eindelijk starten met jouw idee en overgaan tot de nodige investeringen en aanwervingen.
Een belangrijke stap, dus laat ons eerst kijken waarvoor je nu precies subsidie kan krijgen. Je gaat heel wat uitdagingen moeten trotseren en zal hiervoor vaak niet de juiste kennis en ervaring in huis hebben. Omdat je die informatie echt nodig hebt voor een succesvol ontwikkelingsproject, komen àlle activiteiten die jou de noodzakelijke kennis bezorgen, in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel innovatiesteun mag je concreet verwachten?

Om dit te berekenen, vertrekken we van de ingediende projectbegroting. Concreet staan hierin: personeels- en andere kosten van de bedrijfspartners, uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers, overhead en werkingskosten.

Vervolgens onderzoekt VLAIO of alle kosten die je indiende, ook effectief in aanmerking komen voor subsidie en maakt op basis daarvan een aanvaarde projectbegroting.

De uiteindelijke subsidie wordt berekend als een percentage: een basissteunpercentage (25% van de aanvaarde projectbegroting) + een eventuele toeslag:

 • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking
 • 10% voor middelgrote ondernemingen
 • 20% voor kleine ondernemingen

Verloop van de subsidie aanvraag via Konnekto

Een ontwikkelingsproject is een intensief maar waardevol en dankbaar project, waarbij we vaak aan het roer, en soms aan de zijlijn staan. Konnekto schrijft het dossier in overleg, vertaalt jouw innovatie in subsidiejargon en legt de juiste klemtonen in het dossier. 

Is het ontwikkelingsproject klaar? Dan dienen we samen het dossier in bij VLAIO en ondersteunen we je bij de vervolgstappen. We stomen je klaar voor een gesprek met de adviseur en verdediging bij de experten. Ook kunnen we zorgen voor de tussentijdse en eindrapportage. 

Na indiening volgen doorgaans 2 spannende maanden alvorens een beslissing valt. Toch kan je de maand na indiening al van start gaan en zelfs al kosten maken. Konnekto ondersteunt jou of jouw medewerkers tijdens dit hele proces, maar ook na het ontwikkelingsproject denken we graag mee over subsidies om de innovatie ook internationaal te lanceren. 

Na de ontwikkeling kan Konnekto je eveneens ondersteunen in het verwerven van subsidies om de ontwikkeling (internationaal) te vermarkten.

Waarom kiezen voor Konnekto?

Konnekto is inmiddels niet alleen een gevestigde waarde in het subsidie-landschap, maar zeker ook op het vlak van ontwikkelingsprojecten. We hebben niet alleen de kennis aan boord, maar onze consultants hebben jarenlange ervaring om vaak complexe innovaties in een helder dossier om te vormen.

In alle bescheidenheid, maar toch met de nodige trots, mogen we zeggen al vaak bijgedragen te hebben aan heel wat mooie succesverhalen van onze klanten:

De veelvuldige mond-tot-mondreclame ervaren we als de grootste waardering en daar zijn we erg dankbaar voor. Je mag als klant rekenen op uitmuntende kwaliteit, bewezen expertise en een gedreven en betrokken Konnekto-Team waarmee je de slaagkansen voor jouw ontwikkelingsproject aanvraag aanzienlijk verhoogt.

Ambitie om te innoveren?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn jouw co-piloot, we inspireren en maken samen met jou resultaatsgerichte en realistische plannen voor de toekomst.