Subsidieadvies voor bedrijven

Subsidieadvies

Vaak hebt u als ondernemer of organisatie tal van goede ideeën maar ontbreekt het u aan tijd en middelen. Weet dat er tal van initiatieven bestaan die u dat duwtje in de rug kunnen geven.

Konnekto helpt u om ideeën om te zetten in haalbare projecten en de nodige funding te genereren. Haar uitgebreid netwerk en expertise in tal van sectoren geeft u bovendien waardevolle inzichten en levert mogelijk nieuwe partnerships op.

 

Subsidie audit

Elk subsidieproject start met een duidelijk overzicht van de subsidiemogelijkheden en de doorlichting van de ontvankelijkheidscriteria. Daarbij wordt eerst uw organisatie met de toekomstambities in kaart gebracht. Het beschikbare subsidie-instrumentarium en andere financieringskanalen worden gematcht met uw situatie. Er wordt afgesproken welk traject haalbaar en realiseerbaar is binnen de context van uw eigen organisatie vooraleer over te gaan tot de eigenlijke aanvraag. Wij volgen de verschillende opportuniteiten op de voet (Europees, Vlaams, federaal, …), zo mist u geen enkel voordeel in elke fase van uw bedrijf.

 

Aanvraag subsidies A-Z

Wij begeleiden u doorheen de subsidie-aanvraag van a tot z. Er wordt een heldere projectmethodiek afgesproken met duidelijke deadlines, zodat de subsidie kwaliteitsvol ingediend wordt. Tevens kunnen wij, door ons uitgebreid netwerk, helpen bij het tot stand komen van partnerships. Verder zijn wij vertrouwd met onderhandelingen met subsidiërende instanties om heldere afspraken rond de toegekende subsidie vast te leggen. Kortom, u heeft geen zorgen dat de subsidie kwaliteitsvol en tijdig wordt ingediend.

 

Subsidieopvolging & projectbegeleiding

Yes, subsidie werd goedgekeurd! Centen op de rekening en that’s it?

Hmm… niet helemaal. De financiële steun mag je inderdaad verwachten, maar er komt wél het één en ander bij kijken. Alvorens je het bedrag ook echt op je rekening ziet verschijnen (al dan niet in delen), zal je onder meer bewijsstukken moeten voorleggen.
Afhankelijk van de subsidie waarover het gaat, kunnen dat facturen, betaalbewijzen, loonfiches of andere stukken zijn. Bij de kmo-groeisubsidie of het ontwikkelingsproject bijvoorbeeld, zal je ook een verplicht eindverslag moeten bezorgen. In dit rapport beschrijf je als ondernemer uitgebreid hoe het project is verlopen, de mogelijke obstakels die je tegenkwam, de resultaten,… Alle te bezorgen stukken, de volledige subsidieadministratie -en rapportage dus- moet bovendien voldoen aan allerlei voorwaarden én binnen een bepaalde termijn aangeleverd worden. Onvolledige of laattijdige indieningen, kunnen leiden tot lagere subsidie of zelfs een boete.

Maar geen zorgen. Bij Konnekto weten we hier raad mee, want dit is deel van onze dienstverlening. Als subsidiepartner schrijven we niet alleen jouw subsidiedossier; we dienen het voor jou in, én nemen daarbovenop alle subsidieadministratie van je over.

Uiteraard zal jij ons alle gevraagde bewijsstukken moeten aanleveren. Wij van onze kant controleren deze zodat ze voldoen aan de voorwaarden, we dienen ze tijdig in bij de betreffende dienst en vragen voor jou meteen de subsidieschijf aan.
Kijk je er tegenop om de rapportages zelf uit te voeren, ook dát doen we graag voor jou!

 

Fiscale optimalisaties

Voor innovatieve bedrijven bestaan heel wat fiscale voordelen om in te zetten op onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast bestaan nog andere voordelen afhankelijk van de fase van uw bedrijf (bijvoorbeeld voor de verbouwing). Wij wijzen u de weg en bieden inhoudelijke ondersteuning waar nodig.

 

Wat kunnen subsidies voor mijn organisatie betekenen?

Subsidies… hoewel er veel over wordt geschreven, blijft het subsidielandschap voor heel wat ondernemers complexe materie en een gigantisch doolhof aan steunmaatregelen. En dat is jammer, want subsidies zijn net in het leven geroepen om ondernemers en bedrijven financieel te ondersteunen. Denk aan provinciale, Vlaamse, federale en zelfs Europese subsidies, waar ook jij als ondernemer hoogstwaarschijnlijk van kan genieten.

De komende jaren worden duurzaamheid, circulair ondernemerschap, innovatie,… steeds belangrijker. Ondernemers met oog voor maatschappelijke meerwaarde en die bewust kiezen om deze richting in te slaan en zich als bedrijf te versterken tegen de maatschappelijke én technologische uitdagingen van de toekomst, versterken tegelijkertijd ook de positie van Vlaanderen. Om deze bedrijven te stimuleren om te groeien naar een sterker Vlaanderen/Europa, investeren de overheden op hun beurt via toekenning van Vlaamse, Europese e.a subsidies en steunmaatregelen.
Voor de ondernemer zijn deze subsidies vaak een mooie financiële aanvulling, soms een noodzaak om plannen écht uit te kunnen voeren, maar vaak is het ook nét dat duwtje in de rug waarmee de ondernemer over de streep wordt getrokken om effectief aan de slag te gaan met zijn toekomstplannen.

Denk aan internationale expansie, de aanwerving van een strategisch profiel, de bouw van een opslagplaats of fabriek, de ontwikkeling van een innovatief product/dienst (en dit zowel tijdens de onderzoeks- als ontwikkelingsfase),… In enkele gevallen, zoals bij de Strategische Transformatiesteun kan de subsidie erg hoog oplopen (tot 500.000 euro), anderzijds dient de eigen investering in dat geval even groot te zijn. Hoe dan ook valt niet te ontkennen dat dit een énorme financiële tegemoetkoming is voor jou als ondernemer.

Misschien heb je plannen om met jouw bedrijf naar het buitenland te trekken, of sta je op het punt om jouw organisatie volop te digitaliseren en heb je hiervoor bepaalde expertise nodig? In deze gevallen betaal je bijvoorbeeld slechts de helft van de jaarloonkost van een nieuwe medewerker en dit gedurende het éérste jaar. Werf je niemand aan, maar werk je liever samen met een externe dienstverlener? Ook in dat geval krijg je overheidssteun. Je kan zelfs beiden combineren en zo tot €50.000 steun ontvangen.

Er zijn legio voorbeelden van concrete tegemoetkomingen, teveel om op te noemen. Concreet kan je stellen dat de overheidssteun voor groei-, innovatie en -internationaliseringstrajecten er óok voor jou is. En dat je vaak zelfs van meer dan één subsidie of steunmaatregel kan genieten.
Geraak je er zelf niet wijs uit, contacteer ons vrijblijvend zodat we de subsidie-opportuniteiten voor jou in kaart kunnen brengen.