Subsidieadvies voor bedrijven

Subsidieadvies

Vaak hebt u als ondernemer of organisatie tal van goede ideeën maar ontbreekt het u aan tijd en middelen. Weet dat er tal van initiatieven bestaan die u dat duwtje in de rug kunnen geven.

Konnekto helpt u om ideeën om te zetten in haalbare projecten en de nodige funding te genereren. Haar uitgebreid netwerk en expertise in tal van sectoren geeft u bovendien waardevolle inzichten en levert mogelijk nieuwe partnerships op.

 

Subsidie audit

Elk subsidieproject start met een duidelijk overzicht van de subsidiemogelijkheden en de doorlichting van de ontvankelijkheidscriteria. Daarbij wordt eerst uw organisatie met de toekomstambities in kaart gebracht. Het beschikbare subsidie-instrumentarium en andere financieringskanalen worden gematcht met uw situatie. Er wordt afgesproken welk traject haalbaar en realiseerbaar is binnen de context van uw eigen organisatie vooraleer over te gaan tot de eigenlijke aanvraag. Wij volgen de verschillende opportuniteiten op de voet (Europees, Vlaams, federaal, …), zo mist u geen enkel voordeel in elke fase van uw bedrijf.

 

Aanvraag subsidies A-Z

Wij begeleiden u doorheen de subsidie-aanvraag van a tot z. Er wordt een heldere projectmethodiek afgesproken met duidelijke deadlines, zodat de subsidie kwaliteitsvol ingediend wordt. Tevens kunnen wij, door ons uitgebreid netwerk, helpen bij het tot stand komen van partnerships. Verder zijn wij vertrouwd met onderhandelingen met subsidiërende instanties om heldere afspraken rond de toegekende subsidie vast te leggen. Kortom, u heeft geen zorgen dat de subsidie kwaliteitsvol en tijdig wordt ingediend.

 

Subsidieopvolging & projectbegeleiding

Wanneer de financiering is goedgekeurd bieden wij u ondersteuning bij de projectaanpak, om te zorgen dat het project on track blijft (behalen doelstellingen) en u te begeleiden met een vlekkeloze rapportage.

 

Fiscale optimalisaties

Voor innovatieve bedrijven bestaan heel wat fiscale voordelen om in te zetten op onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast bestaan nog andere voordelen afhankelijk van de fase van uw bedrijf (bijvoorbeeld voor de verbouwing). Wij wijzen u de weg en bieden inhoudelijke ondersteuning waar nodig.