Welke steun voor innovatie bestaat er zoal?

Welke steun voor innovatie bestaat er zoal?

Welke steun voor innovatie bestaat er zoal?

Heel wat ondernemers en medewerkers hebben tal van wilde ideeën om de problemen van de wereld op te lossen. Maar helaas ontbreekt het vaak aan tijd en middelen in de onderneming om hier echt mee van start te gaan. Wel, om net dat duwtje in de rug te geven om echt van start te gaan met nieuwe innovaties zijn er tal van steunmaatregelen vanuit diverse overheden. In Vlaanderen is het Agentschap Innoveren en Ondernemen of kortweg VLAIO een belangrijke subsidieverstrekker. Innovatie is namelijk van vitaal belang voor bedrijven en voor onze maatschappij.

Als ondernemer is het niet altijd gemakkelijk om wegwijs te geraken in het subsidielandschap, dat beseffen we. Sommige subsidiecalls staan doorlopend open, maar voor tijdelijke calls dien je dan weer heel erg snel in actie te schieten. Voor je het weet is de deadline verstreken. Een gemiste kans…! Net daar maken we met Konnekto het verschil.

Aan de slag met jouw idee of project? 

Hieronder zetten we alvast enkele Vlaamse subsidiekansen voor innovatie in de verf. Mogelijk zijn ze ook voor jou interessant!

VLAIO O&O Haalbaarheidsstudie

Je vond eindelijk dé oplossing voor een vraagstuk dat je al even bezig hield. Maar hoe mooi alles ook klinkt, het blijft afwachten of het idee ook effectief zal werken, toch? Op dat ogenblik kan je beroep doen op de VLAIO O&O haalbaarheidsstudie om af te toetsen of je innovatieve idee haalbaar is, en verklein je de financiële risico’s alvorens te starten met de volledige ontwikkeling.

VLAIO Ontwikkelingsproject

Of je staat al een stap verder en bent 100% overtuigd van het potentieel van je idee. Maar hoe ga je om met uitdagingen en alle kosten die ermee gepaard gaan? 
Een VLAIO ontwikkelingsproject gaat in de diepte en vertaalt de ideeën in de hoofden naar een concreet en haalbaar projectplan (zowel business case als technisch plan) om het vernieuwende idee te ontwikkelen.

VLAIO Onderzoeksproject

Moet er echter eerst toch nog heel wat onderzoek gebeuren en is de mate van kennisverwerving en de graad van uitdagingen groter dan bij een ontwikkelingsproject?

Dan kan mogelijk een VLAIO onderzoeksproject de nodige ondersteuning bieden, waar je samen met een kennisinstelling de nodige antwoorden vindt.

De graad van maturiteit van een technologie wordt uitgedrukt via de zogenaamde Technology Readiness Levels (TRLs). Onderzoeksactiviteiten situeren zich in TRLs 1 tot 3, ontwikkelingsactiviteiten in TRLs 4 en 5. Vanaf TRL 9 is je innovatief concept klaar om de markt te bestormen.

VLAIO kmo-groeisubsidie

Eens het product of de dienst ontwikkeld is, gaan we nóg een stap verder. Inderdaad, tijd om de innovatie naar de markt te brengen, maar hoe pak je dat aan? 

Zal je een Business Development Manager aanwerven die een praktische go-to-marketstrategie ontwikkelt voor de nieuwe innovatie? Of een externe dienstverlener voor het ontwikkelen van een internationale e-commerce strategie? Mogelijk heb je strategisch advies nodig bij het ontwikkelen van nieuwe, circulaire verpakkingen die de nodige technologische uitdagingen met zich meebrengen? Of wil je een R&D-manager aanwerven om de nieuwe innovatie uit te werken?

Met de VLAIO kmo-groeisubsidie kan je extern advies inschakelen en/of een strategisch profiel aanwerven om je innovatie van bij de start succesvol in de markt te zetten. 

Flanders Investment & Trade subsidies

Eens de ontwikkelde innovatie voet aan wal heeft op eigen bodem, wil je misschien ook nieuwe, buitenlandse afzetregio’s verkennen? Ook voor de internationale expansie van de innovaties is een waaier aan subsidiemogelijkheden beschikbaar. Wanneer je nog maar pas start is zeker het Starterspakket Internationalisering een mooie duw in de rug. Sta je al verder, dan overweeg je misschien wel om een prospectiekantoor buiten de Europese Unie op te richten.

Provinciale en lokale subsidies

Provincies en lokale besturen verstrekken soms ook subsidies voor innovatieve plannen. Check dus zeker de subsidiekansen van de regio waar de onderneming is gevestigd.

Federale steun

De Federale Overheid ondersteunt innovatieve ondernemingen via verschillende steunmaatregelen. Zo worden bijvoorbeeld jaarlijkse oproepen gelanceerd om innovatieve projecten uit te werken voor de Energietransitie, is er steun gelanceerd voor 5G Pilootprojecten, kunnen acties gesubsidieerd worden omtrent het vergroten van de Cyberweerbaarheid van Belgische kmo’s en zelfstandigen, enz.

Daarnaast voorzien de federale overheid in fiscale maatregelen om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Via Belspo (het Federaal Wetenschapsbeleid) kan tot wel 80% bedrijfsvoorheffing bespaard worden op de lonen van de onderzoekers, mits ze over de in aanmerking komende diploma’s (uit een wetenschappelijke richting) beschikken. In uitzonderlijke gevallen geldt de vrijstelling ook voor ondersteunend personeel.

Europese subsidies

Er zijn naast subsidiekansen voor Vlaamse ondernemingen ook tal van Europese subsidies beschikbaar voor innovatieve en ambitieuze ondernemingen. Europese subsidies zijn sterk competitief, daar je met alle ondernemingen uit de Europese Unie in competitie gaat. Europese subsidieverstrekkers werken met calls met (meestal korte) deadlines. Tevens vergen tal van Europese subsidies een samenwerking met verschillende partners over de grenzen heen.

European Association of Innovation Consultants (of kortweg EAIC)

Konnekto detecteert Europese subsidiekansen via de EU Innovation Audit en staat haar klanten bij van A tot Z. Tevens is Konnekto lid van de Europese Associatie van Innovatie Consultants en kan zo haar klanten helpen aan het vinden van kwalitatieve partners in andere EU-regio’s.

Samenwerking Konnekto

Zoals je ziet zijn er tal van mogelijkheden voor ondernemingen met innovatieplannen. Wil je meer info? We bekijken graag helemaal vrijblijvend voor welke Vlaamse subsidies jouw onderneming in aanmerking komt. Voor de Europese subsidiekansen werken we met de EU Innovation Audit.

Benieuwd voor wie we al werken? Bekijk hier onze referenties en via onze blog enkele inspirerende testimonials.

Wij kijken alvast uit naar je contactname.