Projectoproep om de cyberweerbaarheid van kmo’s én zelfstandigen te verbeteren

Projectoproep om de cyberweerbaarheid van kmo’s én zelfstandigen te verbeteren

Projectoproep om de cyberweerbaarheid van kmo’s én zelfstandigen te verbeteren

De FOD Economie lanceert maar liefst 5 projectoproepen om de cyberweerbaarheid van kmo’s (tot 50 medewerkers) en zelfstandigen, actief in de traditionele sectoren (niet-technologisch) en met een lage maturiteit in cyberbeveiliging, te verbeteren. Dit maakt deel uit van het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV).

Waarom deze projectoproep?

De digitalisering van de economie en onze samenleving blijft razendsnel toenemen, en bedrijven lopen meer dan ooit het risico om gehackt te worden. De financiële schade kan op korte tijd enorm oplopen, bedrijfsprocessen vallen dagen- of zelfs wekenlang stil, en klanten en leveranciers verliezen daarbij in één klap alle vertrouwen in je bedrijf. Wist je dat in 2021 maar liefst 1 op 5 kmo’s slachtoffer waren van een cyberaanval? Toch kan je het cybercriminelen erg lastig maken door als bedrijf te investeren in cyberveiligheid. Bovendien zorgt een scherp cybersecuritybeleid voor een sterke marktpositie én reputatie en is het vandaag zelfs een verkoopstroef.

Voor wie?

Organisatie of ondernemingen (meerdere samen mag ook) die projecten willen opzetten om zelfstandigen en kmo’s cyberweerbaar te maken. De aanvragers dienen zowel: 

  • te beschikken over deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging, specifiek voor zelfstandigen en kmo’s;
  • kennis te hebben van de behoeften van de doelgroep;
  • ervaring te hebben met het ontwikkelen van een aanbod voor deze doelgroep.

Je mag hiervoor ook samenwerken met derden (maximaal 49% van het totale projectbudget). En omdat de oproep er ook is voor organisaties en ondernemingen uit andere EU-lidstaten, mag je hiervoor zelfs samenwerken met organisaties, die niet in België/Vlaanderen gevestigd zijn

De vijf thema’s van deze projectoproep

Thema 1: organisatorische maatregelen

Met deze oproep zoekt men projecten om de doelgroep bewust te maken van het belang om duidelijk zicht te hebben op de eigen cyberbeveiligingssituatie, de waarde van de interne data, hoe een cyberincident te voorkomen, en hoe er adequaat op te reageren indien het zich toch voordoet. Concreet zal dit o.a. resulteren in een uitgebreide inventaris (IT en data), risico-, effect- en regelgevingsanalyse, een informatiebeveiligingsbeleid, een incidentenplan en evaluatietool.

Thema 2: technische maatregelen

Met deze oproep zoekt de FOD projecten om zelfstandigen en kmo’s bewust te maken en aan te moedigen om de juiste defensie-instrumenten te gebruiken, die up-to-date te houden en de resultaten te kunnen interpreteren. Concreet moet de beoogde doelgroep o.a. zicht krijgen op de aanwezige beschermingslagen en hoe deze te verbeteren met technische oplossingen. De doelgroep moet zo toegang krijgen tot een helder overzicht van technische mogelijkheden en het juiste gebruik ervan.

Thema 3: opleiding en toegang tot vaardigheden
Binnen dit thema is het de bedoeling om projecten uit te werken om de doelgroep op te leiden om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van cyberbeveiliging.

Thema 4: professionele ondersteuning

Binnen deze call kunnen projecten worden opgezet om kmo’s en zelfstandigen professioneel te begeleiden bij het verbeteren van hun cybersecurity, complementair aan acties uit lopende projecten (bijvoorbeeld via andere subsidiekanalen). Concreet behelst dit op zijn minst een audit van de cyberbeveiliging, een herstelplan van de gedetecteerde gevaren, een overzicht van geschikte oplossingen en de kostprijs en ondersteuning bij de effectieve implementatie en opvolging ervan.

Thema 5: specifieke transversale projecten

Het laatste thema gaat op zoek naar projecten om de cyberbeveiliging (bewustzijn, vaardigheden, ondersteuning, enz.) van twee specifieke groepen kmo’s verbeteren, nl. vrouwelijke ondernemers en lokale handelaars. Denk aan het ontwikkelen van instructievideo’s, interactieve praktische gidsen, allerhande bewustmakingstools,… De innovatieve projecten binnen dit laatste thema moeten worden ontwikkeld volgens een regionale aanpak (dus specifiek voor het Vlaams Gewest, het Waals Gewest of het Brussels Gewest), naast de acties die door de regionale overheden van het betrokken Gewest worden uitgevoerd.

Deadline projectoproep FOD Economie

Deze projectoproep heeft als uiterste deadline 31 oktober 2022 om één of meerdere projecten in te dienen. Een aanvrager mag namelijk meerdere projecten indienen, ook over meerdere thema’s.

Welke steun biedt de FOD Economie voor deze projecten?

Je kan indienen via budgetklasse 1 (€ 50.000 – € 199.000) of budgetklasse 2 (€ 200.000 – € 750.000)

Binnen thema 5 dien je te kiezen via welk gewest je zal indienen – Vlaanderen, Brussel-Hoofdstad of Wallonië – en elk project kan het projectbudget van € 200.000 niet overschrijden.

De FOD Economie voorziet 100% subsidiëring van de projecten. Dit betekent dat er geen eigen bijdrage vereist is maar je moet wel instaan voor 10% voorfinanciering van het toegekende projectbudget. Dit wordt na een positieve eindevaluatie terugbetaald.

Samenwerking Konnekto

Wij kijken graag vrijblijvend of jouw project past binnen één van de 5 thema’s van de projectoproep van de FOD Economie. Indien dit niet het geval zou zijn, bekijken we graag welke andere subsidiekansen bestaan voor jouw ambities om de cyberveiligheid te verhogen.

De FOD Economie heeft trouwens een cyberscan ontwikkeld specifiek voor kmo’s en zelfstandigen. In ongeveer twintig minuten krijg je een beeld van de cybersecurity in het bedrijf. Als resultaat ontvang je onmiddellijk een cyberrisicobeoordeling van jouw bedrijf, evenals advies op maat van jouw situatie in de vorm van een gepersonaliseerde cyberbeveiligingsgids, om je te helpen de beveiliging te verbeteren.