EIC Instrument: innovatieve projecten laten funden met Europese subsidies

EIC Instrument: innovatieve projecten laten funden met Europese subsidies

EIC Instrument: innovatieve projecten laten funden met Europese subsidies

Het Horizon Europe EIC Accelerator instrument ondersteunt individuele kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), in het bijzonder startups en spin-outbedrijven, om baanbrekende innovaties te ontwikkelen en op te schalen. In sommige gevallen worden ook kleine midcaps (tot 500 medewerkers) ondersteund.

EIC Accelerator richt zich specifiek tot impactvolle innovaties of baanbrekende technologieën (‘deep tech’) waarvoor veel en risicovolle financiering over een langere periode nodig is, en die vaak een lange terugverdientijd hebben. 

Daarnaast krijgen door EIC geselecteerde bedrijven coaching, mentorschap, toegang tot investeerders en bedrijven, en vele andere mogelijkheden als onderdeel van de EIC-gemeenschap.

De EIC verwelkomt aanvragen van innovators in alle EU-lidstaten en landen die geassocieerd zijn met het programma Horizon Europe, en voorziet extra ondersteuning voor startups en kmo’s met vrouwelijke CEO’s.

Soorten ondersteuning

EIC Accelerator biedt gemengde financiering die bestaat uit (een combinatie van):

 • Een subsidiecomponent tot € 2,5 miljoen om subsidiabele kosten te vergoeden voor innovatieactiviteiten, waaronder demonstratie van de technologie in een relevante omgeving, prototyping en demonstratie op systeemniveau, R&D en testen die nodig zijn om te voldoen aan regelgevings- en standaardisatievereisten, beheer van intellectuele eigendom en marketing goedkeuring (minimaal TRL 5/6 t.e.m. 8).
 • Een investeringscomponent tot € 15 miljoen voor opschaling en andere relevante kosten (TRL 9), meestal in de vorm van direct eigen vermogen of quasi-aandelen zoals converteerbare leningen beheerd door het EIC-fonds.

Sinds de lancering in maart 2021 hebben meer dan 7.500 start-ups en kmo’s hun ideeën ingestuurd en zo’n 5.200 volledige aanvragen ingediend. 313 bedrijven ontvingen samen € 680 miljoen subsidie en € 1,09 miljard investeringssteun.

Wat is Horizon Europe?

Horizon Europe is het vervolg op Horizon 2020, wat in de periode 2014-2020 is gelanceerd als financieel instrument om de wereldwijde concurrentiekracht van Europa te versterken. Voor 2023 biedt het EIC-werkprogramma binnen Horizon Europe financieringsmogelijkheden ter waarde van meer dan € 1,13 miljard aan.

Het aanvraag- en evaluatieproces van EIC

Het EIC Accelerator proces bestaat uit de volgende stappen.

Je kan op elk moment een Short Proposal indienen via het AI-gebaseerde EIC-platform om financiering aan te vragen. Hiervoor heb je een 3-minuten videopitch, een 10-slides presentatie en beknopte informatie over je innovatie en je team nodig. De screening van Short Proposals wordt uitgevoerd door evaluatoren op afstand.

Binnen 4 weken ontvang je het evaluatieresultaat (GO / NO GO). Als je voorstel voldoet aan de EIC-criteria voor excellentie, impact en financieel risiconiveau, word je uitgenodigd om een volledige aanvraag met een gedetailleerd businessplan in te dienen op één van de aangekondigde cut-off datums.

Deze Full Proposal wordt door onafhankelijke experten beoordeeld. Als je aanvraag aan alle criteria voldoet (GO / NO GO), word je in Brussel uitgenodigd voor een persoonlijk interview met een EIC-jury als laatste stap in het selectieproces. Deze jury bestaat uit seriële ondernemers, innovatiespecialisten en senior investeerders. Het interview gaat typisch een achttal weken na de cut-off date door.

Bij een NO GO is voor elke stap onder bepaalde voorwaarden een herindiening mogelijk.

Aanvragen die aan alle criteria voldoen en positief worden beoordeeld door de EIC-jury, maar niet worden aanbevolen voor financiering, krijgen een Seal of Excellence om de aanvragers te helpen potentiële financiering uit andere bronnen veilig te stellen. Bedrijven met een Seal of Excellence kunnen ook ondersteuning krijgen van EIC Business Acceleration Services.  Tevens kunnen Vlaamse bedrijven met een Seal of Excellence mogelijk financiering verkrijgen voor het ontwikkelingsgedeelte bij VLAIO.

EIC Accelerator oproepen en cut-off dates

 • EIC Accelerator Open is niet gebonden aan thema’s, doelstellingen of expertises. Deze oproep staat dus open voor allerlei soorten innovatieprojecten. 
  Voor 2023 wordt een totaalbudget van € 612 miljoen voorzien. 
  11 januari, 22 maart, 7 juni en 4 oktober zijn de Full Proposal cut-off dates voor 2023.
 • De EIC Accelerator Challenges beschikken voor 2023 over een budget van € 524 miljoen. 
  De Full Proposal cut-off dates zijn 22 maart, 7 juni en 4 oktober.
  Deze specifieke oproepen richten zich tot de volgende topics:
  • Novel biomarkers for cancer
  • Decontamination for pandemic management
  • Energy storage
  • New European Bauhaus
  • Quantum or semiconductor components
  • Resilient agriculture
  • Space technologies and services

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend via het EC Platform.

Maar de ingediende voorstellen worden beoordeeld per cut-off date. Per cut-off date kan een KMO maar 1 voorstel indienen. Wanneer je voorstel geselecteerd wordt, dan word je uitgenodigd voor een interview te Brussel.

Van indiening tot goedkeuring moet je op ongeveer 3 maanden rekenen. Benieuwd naar welke projecten al gegund zijn, dan kan je dit bekijken op de Euopese funding kaart.

Fast Track- en Plug-In

De Fast Track regeling is een noviteit onder Horizon Europe waarmee financieringsinstanties, die andere delen van het Horizon Europe programma beheren, projecten rechtstreeks kunnen indienen voor de Full Proposal fase van EIC Accelerator, onder voorbehoud van een gunstige beoordeling van het lopende project. Momenteel wordt de Fast Track uitgevoerd door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en door de EIC voor Pathfinder- en Transition-projecten.

De Plug-In regeling is gelijk aan de Fast Track regeling, behalve dat het van toepassing is op voorstellen die voortkomen uit bestaande nationale of regionale programma’s.

Het belang van de Technology Readiness Levels

Elke innovatie (product, proces of dienst) doorloopt een traject van research/ontwikkeling tot marktintroductie.

De EIC steunt projecten met een TRL-niveau tussen 5 en 8.

Impact van het SME Instrument binnen Horizon 2020

De Europese Commissie heeft de resultaten van het EIC instrument gebundeld in een studie. Konnekto heeft de belangrijkste resultaten voor België gebundeld in onderstaande afbeelding, dit binnen het Horizon 2020 programma.

Samenwerking Konnekto

Wij kijken graag vrijblijvend of jouw project past binnen de EIC criteria. Indien dit niet het geval zou zijn, bekijken we graag of er andere subsidiekansen bestaan voor de groeiambities.