EIC Instrument: innovatieve projecten laten funden met Europese subsidies

EIC Instrument: innovatieve projecten laten funden met Europese subsidies

EIC Instrument: innovatieve projecten laten funden met Europese subsidies

Ambitieuze KMO’s die zich internationaal willen (her)oriënteren kunnen een aanzienlijke steun krijgen voor een innovatief project. Het SME Instrument is onderdeel van het Europese programma Horizon Europe om innovatieve ondernemingen te subsidiëren en dit tot wel 2,5 miljoen EUR (met een steunpercentage van 70%).

Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen?

De voornaamste focus van het SME Instrument programma ligt op markt innovaties die leiden tot het creëren van nieuwe markten, de groei van jobs stimuleren en bijgevolg ook een hogere levensstandaard.

De ambitie om te groeien, de ontwikkeling van disruptieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten staan hierbij centraal. Samenwerking is, in tegenstelling tot de meeste andere Europese programma’s, niet verplicht maar kan uiteraard wel.

Wat is Horizon 2020?

Horizon 2020 werd destijds gelanceerd als financieel instrument om de wereldwijde competetivieteit van Europa te versterken. Het is het grootste Europese Research & Innovatie programma waar zo’n € 80 miljard aan funding beschikbaar werd gesteld over een periode van 7 jaar (2014 – 2020).

Welke projecten worden gefinancierd?

R&D / demonstratie

Om de innovatie klaar te maken voor marktintroductie kan een beroep worden gedaan op subsidie voor R&D / demonstratieprojecten. De financiering kan oplopen tot 2,5 miljoen EUR per aanvraag, waarbij 70% van de projectkosten wordt gesubsidieerd. In uitzonderlijke gevallen zelfs tot 100%.

SME Instrument: Commercialisatie

Je kan high-level coaching krijgen om de innovaties te commercialiseren en je bedrijf nog verder te doen groeien op de internationale markt. Hier is geen subsidie voorzien maar wordt alle begeleiding gratis aangeboden. 

Wanneer indienen en wat zijn mijn kansen?

De Europese Commissie zet steeds meer in op de ondersteuning van KMO’s. Je kansen zijn uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van je voorstel. Wanneer je enkel de slaagkans bekijkt om het aantal ingediende voorstellen bedraagt dit ongeveer 6%. Maar uiteraard heeft een hoog kwalitatief voorstel veel meer kansen. Daarbij verkrijgen kwalitatieve projecten, die niet gefund worden doordat het budget beperkt is, een Seal of Excellence. De Vlaamse Regering heeft in het nieuwe regeerakkoord besloten deze bedrijven te ondersteunen.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend via het EC Platform.Maar er zijn ongeveer 3-maandelijkse cut-off dates waarop alle ingediende voorstellen worden beoordeeld. Per cut-off date kan een KMO maar 1 voorstel indienen. Wanneer je voorstel geselecteerd wordt, dan word je uitgenodigd voor een interview te Brussel.

Komende cut-off dates 2020:

  • 18 maart 2020
  • 19 mei 2020 (staat enkel open voor bedrijven die een bijdrage leveren aan de Green Deal)
  • 07 oktober 2020

Van indiening tot goedkeuring moet je op ongeveer 3 maanden rekenen. Benieuwd naar welke projecten al gegund zijn, dan kan je dit bekijken op de Euopese funding kaart.

Een project (her)indienen?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van het SME Instrument voor uw bedrijf? Onze consultants staan voor u klaar. Ook een ingediend maar niet toegekend voorstel analyseren we graag om de kansen van herindiening in te schatten.

Impact van het SME Instrument

De Europese Commissie heeft de resultaten van het nieuwe instrument gebundeld in een studie. Konnekto heeft de belangrijkste resultaten voor België gebundeld in onderstaande afbeelding.