Subsidie-oproep Circulaire ketenwerking

Subsidie-oproep Circulaire ketenwerking

Subsidie-oproep Circulaire ketenwerking

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zet de deuren open voor samenwerkingsverbanden rond circulair ondernemen. De oproep is gericht op ondernemingen en organisaties die de handen ineenslaan om een circulair businessmodel te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Hiermee beogen ze een duurzamere toekomst mee vorm te geven door de (versnelde) transitie naar circulaire producten, processen en diensten.

Voor wie is de oproep Circulaire ketenwerking?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is samenwerking tussen onafhankelijke partners essentieel.

De aanvraag dient te worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal 2 KMO’s die niet verbonden zijn. Het partnerschap kan desgevallend aangevuld worden met alle partners die nodig zijn om de keten ook nog na dit project te laten functioneren.

Welke projecten komen in aanmerking binnen de oproep Circulaire ketenwerking?

Het sleutelwoord van deze subsidie-oproep is samenwerking. Het opzetten en uitwerken van een gemeenschappelijk circulair businessmodel kan uitdagend, duur en complex zijn. Via deze subsidie kan je ondersteuning krijgen voor een (niet-limitatieve) combinatie van deze activiteiten:

  • Het grondig in kaart brengen van behoeften en uitdagingen;
  • Het definiëren van gedeelde ambities en doelstellingen;
  • Het ondersteunen van pilootprojecten als proeftuin voor nieuwe ideeën;
  • Het ontwikkelen van circulaire businessmodellen die de toekomst vormgeven;
  • Het delen van cruciale data en informatie ter versterking van het netwerk;
  • Het realiseren van proof of concepts om de haalbaarheid aan te tonen.

Budget voor de oproep Circulaire ketenwerking

80% van de projectkosten kunnen worden gedekt, met een maximum van € 100.000 per project. 

Dit subsidiebedrag stimuleert partnerschappen om ambitieuze plannen te smeden en concrete stappen te zetten richting een circulaire economie.

Deadline van de oproep Circulaire ketenwerking

De oproep gaat van start op 15 mei 2024. De deadline voor indiening ligt op 13 juni 2024.

VLAIO organiseert een infosessie op 23 april 2024. Online inschrijven kan tot en met 19 april 2024 om 10h00. 

Wat zijn de evaluatiecriteria?

Elk project wordt beoordeeld op basis van zijn

  • innovatieve karakter;
  • economische impact;
  • bijdrage aan circulaire economie en
  • de kwaliteit van de samenwerking tussen de KMO’s. 

Wat kan Konnekto betekenen bij de subsidie-aanvraag?

Bij Konnekto begrijpen we de complexiteit en de uitdagingen van het aanvragen van subsidies voor circulaire projecten.

Van het initiële concept tot de uiteindelijke indiening en daaropvolgende uitvoering van het project, ons team staat klaar om je te ondersteunen. Wij bieden deskundig advies, kunnen helpen bij het vinden van de juiste partners en zorgen voor een naadloze aanvraagprocedure en het opvolgen van de rapportering bij toekenning van een subsidieproject. Tevens kunnen we bepaalde ideeën matchen aan andere subsidiekansen, indien relevant.