Nieuwe steunmaatregel voor de transitie naar een circulaire economie: Belgium Builds Back Circular

Nieuwe steunmaatregel voor de transitie naar een circulaire economie: Belgium Builds Back Circular

Nieuwe steunmaatregel voor de transitie naar een circulaire economie: Belgium Builds Back Circular

De Federale Overheid Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert een eerste projectoproep ‘Belgium Builds Back Circular’ of kortweg BBBC. Deze oproep maakt deel uit van het nationaal plan voor herstel en veerkracht, wat gefinancierd wordt door het Next Generation EU Fonds.

Deze subsidiemaatregel heeft als doelstelling om kmo’s en onderzoeksinstellingen te ondersteunen in het zoeken van oplossingen om de overconsumptie van grondstoffen, verspilling van hulpbronnen en overproductie van afval tegen te gaan. 

Welke projecten ambieert Belgium Builds Back Circular?

Circulaire economie is ook één van de pijlers van de Europese Green Deal en wordt beschouwd als één van de belangrijkste oplossingen om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te verminderen door reeds in omloop zijnde grondstoffen opnieuw te gebruiken om nieuwe producten te maken, te recycleren en de afvalproductie te verminderen. Door rekening te houden met de uitputting van hulpbronnen, draagt dit model bij aan een duurzamere en veerkrachtigere samenleving.

BBBC zal bestaan uit verschillende projectoproepen met andere prioriteiten en thema’s. Deze eerste oproep focust op ecodesign en de tweede oproep zal gericht zijn op de vervanging van chemische stoffen.

De vier thema’s van de eerste projectoproep

Zorgt uw project voor nieuwe circulaire productieprocessen en productontwerp met betrekking tot één van onderstaande vier thema’s? Dan is deze oproep voor u bestemd!

  • E-bikes: Dit eerste thema handelt over het circulair ontwerpen van elektrische fietsen. Ontwikkel je elektrische fietsen of stel je fietsen ter beschikking (leasing, zelfbedieningshuur, …)? Wil je daarbij het circulaire model toepassen? Heb je ideeën aangaande het ontwerpen van nieuwe componenten op basis van gerecycleerde en eenvoudig herstelbare materialen? Of zie je een oplossing om onherstelbare fietsen in te zamelen en hun componenten te herintroduceren op de markt? En kan je een tweede leven geven aan componenten zoals de batterijen die niet op de markt hunnen worden geherintroduceerd? Kan jij software ontwikkelen om de levensduur van de fietsbatterijen te verlengen? Of nog beter, heb je ideeën om dit in een duurzaam samenwerkingsverband allemaal in één beweging aan te pakken?
  • Windenergie: Het is een grote uitdaging om de bestanddelen van windturbines te hergebruiken en/of te recycleren. Denk jij aan oplossingen omtrent herstel, renovatie, vernieuwing, refurbishing van de bestaande windturbine-infrastructuur? Heb je ideeën over de circulariteit en de recyclage tijdens de repowering van bestaande parken? BBBC zoekt ook vernieuwende concepten aangaande ecodesign in de creatie van de toekomstige tweede offshorezone.
  • Gezondheidszorg: de gezondheidssector is een niet-evidente sector om volledig circulair te worden gezien de medische vereisten waaraan materiaal dient te voldoen. Toch is niets onmogelijk. Met dit thema kan je steun krijgen om te bekijken hoe medische goederen (zoals medische uitrusting of geneesmiddelen) en/of diensten voor curatieve, preventieve, revalidatie- en palliatieve patiëntenzorg meer circulariteit kunnen behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herbruikbaar operatief textiel, nieuwe ontwerpen voor het progressief weglaten van problematische chemische stoffen uit medische toepassingen (bv. hormoonverstoorders uit medische hulpmiddelen). Ook projecten om de gezondheidszorgindustrie en -sector meer in overeenstemming te brengen met de principes van de circulaire economie komen in aanmerking. 
  • Biomimetica: heb je ideeën om op basis van het oplossingsvermogen van de natuur oplossingen voor een duurzame en regeneratieve levenswijze te initiëren? De natuur biedt veel inspiratie om de grote milieukwesties van vandaag te kunnen oplossen (klimaatontregeling, biodiversiteitsverlies, bodem- en luchtvervuiling, vervuiling van de oceanen met plastic en microplastics, enz.), en dit in verschillende domeinen zoals energie, water, vervoer, gebouwen en infrastructuur, voedselsystemen en gezondheid. De projectaanvraag kan gaan over het creëren van een bio-geïnspireerde innovatie bij het productontwerp. Het project kan bijvoorbeeld inzetten op nieuwe verpakkingsmaterialen en/of -oplossingen of -diensten of onderzoek naar ontwerp en vervaardiging van producten die beter herbruikbaar én recycleerbaar zijn en die een kleinere (of zelfs een positieve) milieu-impact hebben op basis van biomimetische oplossingen.

Welke steun biedt BBBC?

De FOD Volksgezondheid voorziet financiële steun voor projecten van minimum € 250.000 en maximum € 1.000.000. De projecten zullen de steun ontvangen in overeenstemming met de regels voor staatssteun.

Uw project moet het Belgische leadership op vlak van bio-geïnspireerd circulair ontwerp versterken. 

Deadline eerste projectoproep BBBC

Deze eerste projectoproep heeft als uiterste deadline 31 oktober 2022 om de projectvoorstellen in te dienen.

Andere subsidiekansen voor circulaire economie

De BBBC projecten zijn ambitieuze, innovatieve projecten en je idee moet passen binnen de vooropgestelde thema’s. Er zijn echter nog tal van andere subsidiekansen als je projecten wil uitwerken om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan het EU Life Programma. Wil jij met jouw maakbedrijf starten met circulair ondernemen in Vlaanderen? Dan is de kmo groeisubsidie ‘Circulair en duurzaam ondernemen’ mogelijk ook iets voor jou. 

Samenwerking met Konnekto 

Wij kijken graag vrijblijvend of jouw project past binnen de oproep van Belgium Builds Back Circular. Indien dit niet het geval zou zijn, bekijken we graag welke andere subsidiekansen bestaan voor jouw groene ambities. Mogelijk kunnen ook verschillende subsidiekansen aanvullend zijn op elkaar om je innovatieve en circulaire projecten een boost te geven.

Neem zeker een kijkje op het verhaal van onze klant Trotec waar momenteel meerdere subsidieprojecten lopen betreffende hun inspanningen naar een circulaire maatschappij.