Het Europese LIFE Programme – ondersteuning voor een duurzame, circulaire, klimaatneutrale economie

Het Europese LIFE Programme – ondersteuning voor een duurzame, circulaire, klimaatneutrale economie

Het Europese LIFE Programme – ondersteuning voor een duurzame, circulaire, klimaatneutrale economie

De klimaatverandering, de droogteproblematiek, de schaarste aan energiebronnen, de vervuiling door de industrie, het uitsterven van fauna en flora, … het treft ons allen. Deze uitdagingen zorgen ervoor dat alle zeilen moeten worden bijgezet met het oog op het duurzaam voortbestaan van onze planeet. Ruim € 5 miljard Europese steun is voorzien voor milieu- en klimaatprojecten binnen Horizon Europe (periode 2021-2027) voor het Life Programme.

Niet enkel Vlaanderen, maar ook Europa maakt aanzienlijke subsidiebudgetten vrij. Iédereen wordt aangemoedigd daadkrachtig op te treden zodat we onder meer de klimaat- en milieuschade kunnen beperken en cruciale ecosystemen kunnen herstellen.  

Wat is het LIFE Programme? 

LIFE is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor milieuzorg en klimaatverandering. Het Life Programma ambieert de verschuiving naar een duurzame, circulaire, klimaatneutrale economie. De LIFE-subsidiemiddelen van € 5,45 miljard zullen gaandeweg verdeeld worden over meerdere calls die worden gelanceerd. Het LIFE-programma bestaat uit volgende 4 thema’s:  

 • Natuur en biodiversiteit 
 • Klimaatverandering 
 • Circulaire economie 
 • Schone energie

Voor de twee laatste thema’s staat sinds 17 mei 2022 een nieuwe call open met als deadlines 4 oktober 2022 en 16 november 2022. 

Voor wie? 

Ben je (binnen de EU) als ondernemer, NGO, kennis- of overheidsinstelling, bezig met innovaties op vlak van milieuzorg en klimaat?  En heeft je innovatieve project een grote positieve milieu-impact, ook toepasbaar op andere locaties in Europa? Dan is een subsidie binnen het LIFE programme mogelijk iets voor jou.  

Je kan het project alleen indienen, maar je mag ook samenwerken met meerdere Europese partners. 

Steunbedrag 

Vaak ligt de totale kost voor een LIFE-project tussen de € 2 en 5 miljoen. De maximale subsidie is afhankelijk van de thema-oproep. Steunpercentages variëren van 60% tot 95%.

Openstaande calls 

 • 5 september 2023 – Strategic Integrated Projects (SIPs) 
 • 6 september 2023 – Standard Action Projects (SAPs) for circular economy and Quality of Life & nature and biodiversity
 • 7 september 2023 – LIFE Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy Priorities (PLP) 
 • 21 september 2023 – Standard Action Projects (SAPs) for climate change mitigation and adaption sub-programme 
 • 16 november 2023 – LIFE Action Grants for clean energy transition sub-programme
 • Strategic Integrated Projects (SIPs) 
  • Concept notes: Opening: 18 April – Closing: 5 September 2023 
  • Full proposals: 5 March 2024

Is een call binnen het LIFE programme te hoog gegrepen? 

Toch nog even benadrukken dat het steeds gaat over ambitieuze, innovatieve projecten die doorgaans enige jaren in beslag nemen en waarvoor je bereid moet zijn om je opgedane kennis en ervaring breed internationaal te delen (op te treden als een rolmodel als het ware).  

Kleine innovaties of gewone milieu-investeringen kunnen dan weer geen LIFE-steun krijgen. Wil jij met jouw onderneming starten met circulair ondernemen in Vlaanderen? Dan is de kmo groeisubsidie ‘Circulair en duurzaam ondernemen’ mogelijk wél iets voor jou. 

Samenwerking met Konnekto 

Wij kijken graag vrijblijvend of jouw project past binnen de openstaande LIFE calls. Indien dit niet het geval zou zijn, bekijken we graag of er andere subsidiekansen bestaan voor jouw groene ambities.

Neem zeker een kijkje op het verhaal van onze klant Trotec waar momenteel een Life-traject loopt betreffende circulair dierenvoeder.

Infosessie Life Programme op 29/6

We organiseerden op 29 juni samen met het Europese Agentschap CINEA en de EAIC een event om het Life Programma breder bekend te maken bij de bedrijven. Beleef dit event opnieuw en bekijk onze klantencases: https://www.eaic.eu/lifewebinar2022.html