Crossroads Vlaanderen-Nederland

Crossroads Vlaanderen-Nederland

Crossroads Vlaanderen-Nederland

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland). 

Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het innovatietraject van de subsidie-aanvragers moet gericht zijn op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan één of meerdere van volgende maatschappelijke noden en transitiedomeinen:

 • Duurzaam ondernemen
 • Duurzame energie
 • Gezondheid
 • Industrie 4.0

Budget van Crossroads

Voor de oproepen in de periode 2023-2026 is een budget van € 10 miljoen voorzien. De ambitie van Crossroads is om minstens 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen.

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat.  

Subsidiabele kosten omvatten personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers. Je kan deze aanvraag min of meer vergelijken met een ontwikkelingsproject met 2 bedrijfspartners.

Kennisinstellingen en grote ondernemingen kunnen deelnemen:

 • als ze niet de ontvangende projectpartner zijn;
 • als externe dienstverlener op basis van offerte;
 • als onbezoldigde partner (ontvangt geen subsidie).

Wanneer en hoe een subsidie-aanvraag bij Crossroads indienen?

Op 26 augustus opent de derde oproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland. De deadline van deze derde Crossroads-call is 4 oktober 2024.

Het Crossroads-programma komt nu op kruissnelheid. Uiteraard is het belangrijk om tijdig te starten om een kwalitatieve subsidie-aanvraag voor te bereiden. Onderschat niet de extra tijd die komt kijken bij het vastleggen van heldere afspraken over de partners heen. Crossroads heeft de intentie om jaarlijks twee oproepen te lanceren.

Wat zijn de evaluatiecriteria?

Steun wordt toegekend op basis van de beschikbare middelen en de rangschikking op basis van een score voor onderstaande criteria:

 • Innovatief karakter van het project
 • Economische impact
 • Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen
 • Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking
 • Kwaliteit van de aanvraag
 • Competenties van de uitvoerders

Wat kan Konnekto betekenen?

Konnekto kan in de eerste plaats de partner zijn om je projectidee af te toetsen. Indien nodig kunnen we je helpen zoeken naar één of meerdere geschikte partners (ook in Zuid-Nederland). Vervolgens schrijven we je steunaanvraag uit van a tot z, maken we een sluitende begroting op en begeleiden we je bij online indiening en de daaropvolgende evaluatie van de aanvraag.

Ook na goedkeuring van het project blijven we paraat om je bedrijf te begeleiden in het rapporteren en aanvragen van steunschijven.

In de eerste call hebben we de Vlaamse onderneming Trotec en de Nederlandse onderneming GP Stainless succesvol mogen begeleiden bij hun Crossroads-project: https://interregvlaned.eu/nieuws/rijzend-deeg-ophalen-zonder-morsen

Voor de resultaten van de tweede call is het nog even wachten op de evaluatie.

Contacteer Konnekto voor Crossroads

Wil je graag een projectidee voor CrossRoads aftoetsen? Neem dan vrijblijvend contact op met het team van Konnekto.