Subsidies om de droogteproblematiek aan te pakken

Subsidies om de droogteproblematiek aan te pakken

Subsidies om de droogteproblematiek aan te pakken

Er is geen ontkomen aan, we móeten het gewoonweg beter doen. Vlaanderen behoort tot de koplopers binnen Europa, zelfs wereldwijd, als het op droogteproblematiek aankomt. Razendsnel volgen lange periodes zonder regen elkaar op, en dat voelen we. Heel erg zelfs.

Met de Blue Deal gaat Vlaanderen de strijd aan tegen de groeiende droogte. Iédereen (industrie, landbouw, en particulieren) zal worden aangemoedigd met subsidies om elke druppel water maximaal op te vangen, vast te houden en te hergebruiken om zo de droogteproblematiek tegen te gaan. Door Vlaanderen te ontharden, kan het water terug de grond intrekken, en kunnen we de alsmaar toenemende droogte beter bestrijden. 

Veel werk voor de boeg dus. Gelukkig kan je voor heel wat investeringen of projecten naar circulair water een mooie steun ontvangen. 

Overzicht subsidiekansen

Blue Deal waterbesparende investeringen

Zet je als ondernemer in op investeringen die besparen op het drink-, grond- en oppervlaktewatergebruik? Dan kan deze subsidie iets voor jou zijn.

 • Voor wie? Kmo’s in Vlaanderen
 • Indienen? Van maandag 2 mei tem. vrijdag 8 juli
 • Steun? Als kmo krijg je 20% steun, maar je kosten moeten minimaal €10.000 bedragen (enkel investeringen zijn subsidiabel; studies- en installatiekosten niet) 
 • Welke projecten? 
  • Opvang en zuivering van regenwater
  • Zuivering en hergebruik van afvalwater (ongeacht de bron)
  • Betere infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
  • Beheersystemen van opvang, infiltratie
  • Ontzilting van zeewater
  • Waterbesparing binnen bestaande processen
  • Waterbemaling

Subsidie Proeftuinen droogte

Als je samen met minstens twee andere partijen een project wilt uitvoeren waarmee je de waterschikbaarheid én het circulair watergebruik verhoogt, dan kan je een projectaanvraag indienen voor deze subsidie. 

 • Voor wie?
  • Alle organisaties met een ondernemingsnummer komen in aanmerking voor subsidie op voorwaarde dat ze binnen dit project water aanleveren of afnemen
  • Samenwerking tussen minstens 3 partijen
 • Indienen? Dit gebeurt in 2 fasen:
  • Tem. 30 mei (12u): indienen beknopt voorstel
  • Tem. 7 sept: indienen definitief invulformulier (waarbij je de feedback uit de begeleidingsfase integreert) = beoordelingsfase
 • Steun? Goedgekeurde projecten kunnen tot wel 75% subsidie ontvangen
 • Welke projecten? Samenwerkingsverbanden van drie of meer partijen die door uitwisseling van waterstromen lokale droogte verminderen. De streefdatum voor het uitvoeren van de investeringen is uiterlijk begin 2026.

Ecologiesteun bedrijven (Ecologiepremie+)

De ecologiepremie stimuleert Vlaamse ondernemers om hun productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken door minder water te gebruiken en water te hergebruiken.

 • Voor wie? Zowel Kmo’s als grote ondernemingen in Vlaanderen
 • Indienen? 
  • Registratie (indien nog geen kmo-portefeuille of ecologiepremie aangevraagd)
  • Je zal informatie moeten geven over de technische kenmerken en bestelbonnen/offertes opladen. Volgende informatie is nodig tijdens de aanvraag:
   • Offerte van de technologie met indeling en bedragen zoals op de technologieënlijst
   • Nummers van de corresponderende technologieën op de technologieënlijst
   • jaarlijks totaal primair energieverbruik in PJ berekend
 • Steun? Het subsidiebedrag is afhankelijk van meerdere factoren (ecoklasse, grootte van de onderneming en de aard van de investering. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €1 miljoen over een periode van 3 jaar.

Samenwerking met Konnekto?

Konnekto bekijkt graag vrijblijvend met jou welke subsidies in aanmerking komen voor jouw plannen en om het waterverbruik (drastisch) anders aan te pakken en de droogteproblematiek tegen te gaan. Contacteer ons voor een afspraak.

Heb je een vooruitstrevend project, dan zijn er zeker nog andere mogelijkheden dan bovenstaande oplijsting. Zo kan je project mogelijk in aanmerking komen voor Europese subsidies zoals het EU Life Programma.