Projectoproep eXtended Reality (XR)

Projectoproep eXtended Reality (XR)

Projectoproep eXtended Reality (XR)

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen lanceert een oproep om de toepassingsmogelijkheden van de technologie voor Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR), zijnde samen eXtended Reality (XR), te exploreren.

Doelstelling is om deze mature technologie grondig te verkennen voor concrete cases en het maatschappelijk en/of economisch potentieel met de return on investment na te gaan.

Het project geeft ruimte voor de uitwerking van een Proof of Concept (PoC), die concreet inzicht geeft in het potentieel van de technologie, de financiële haalbaarheid, de implementeerbaarheid in een specifieke omgeving, ….

Voor wie?

Er zijn twee rollen in de projectaanvraag: (co-)aanvrager en onderaannemer:

  • XR-opdrachtgever (profit of non-profit) levert een voor hem economisch en/of maatschappelijk relevant case aan en treedt daarom doorgaans op als hoofdaanvrager. Organisaties kunnen zich groeperen waardoor meerdere co-aanvragers kunnen deelnemen.
  • XR-aanbieder beschikt over de kennis van de technologie en kan de PoC uitwerken. De aanbieder treedt op als onderaannemer maar kan ook als (co-)aanvrager optreden indien de case een economische relevantie heeft die verder gaat dan louter het aanbieden van XR-diensten.
  • Andere partijen (bv. een XR-procesbegeleider, onderzoekspartner/onderzoeksinstelling, .. ) kunnen optreden als onderaannemer. Deze fungeren bijvoorbeeld als brug tussen een bedrijf of organisatie en een commerciële dienstverlener, o.a. door de technologie te demonstreren, de business case scherp te stellen, technische raad te geven bij de begeleiding naar de technische realisatie.

Welke cases?

De projectpartners kunnen projecten indienen voor alle sectoren: industrie, zorg, ontspanning, onderwijs, overheid, …

De XR-toepassingen kunnen zich richten op alle aspecten van bedrijfsvoering: HR en personeelswerving, levenslang leren, (langer) kwaliteitsvol werken, marketing, sales, opleiding, productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, onderhoud, …

Maar ook nauw aansluitende technologieën zoals immersieve video, serious games en maatschappelijke toepassingen kunnen in aanmerking komen.

Verwachte output?

  • De beoogde output van een ondersteund project is een Proof of Concept (PoC) voor een concrete XR-case. Bijvoorbeeld ondersteuning van een productiemedewerker bij een montage-opdracht, bij de opleiding tot chemie-operator, bij onderhoud op afstand, van een zorgverstrekker bij een specifieke ingreep, de versterking van een specifieke therapie, het aanleren van een specifieke vaardigheid, …
  • Na de uitwerking, hebben de projectpartners een beter zicht op de business waarde en de verdere kosten van het traject, … . Dit laat potentiële gebruikers toe een gemotiveerde go/no-go beslissing te nemen.
  • De projecten moeten bereid zijn om op het einde van hun project informatie te delen over de behaalde resultaten en nieuwe inzichten, en bereid zijn om een presentatie te geven, mee te werken aan een disseminatie-event, een filmpje aan te leveren, …

Duurtijd, deadline en budget

Er is een steun van 60% van de aanvaarde projectkosten voorzien. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 200.000. Een project wordt enkel aanvaard bij een minimale projectbegroting van € 50.000.

De deadline van indiening is 30 augustus 2019.

Reeds bestaande succesvolle toepassingen

  • Het Waverse Oncomfort ontwikkelde een hypnosetoepassing op basis van virtuele realiteit (VR). Oncomfort ontwikkelde applicaties voor verschillende doelgroepen om de stress en pijn te verzachten tijdens een operatie. Daarbij willen ze narcose reduceren tot zelfs vermijden tijdens medische behandelingen.
  • In de vastgoedsector bieden reeds meerdere spelers toepassingen aan om een woning op afstand toch te kunnen beleven in een 360° toepassing.
  • IKEA Place laat je allerlei meubels en accessoires virtueel in je eigen huiskamer plaatsen. Meerdere aanbieders bieden alle software aan om producten te ervaren in Virtual of Augmented Reality op e-commerce sites.
  • Mac-Lloyd uit Frankrijk heeft allerlei toepassingen ontwikkeld in de sport sector en hiervoor Europese funding ontvangen

Ook ideeën gekregen? Dankzij deze oproep kan je de stap zetten om een nieuwe toepassing grondig te exploreren.

Ondersteuning nodig in de brainstormfase of bij het uitwerken van een projectvoorstel? Aarzel niet ons te contacteren. Tevens hebben wij contacten met kwalitatieve XR-aanbieders.