Schaal je bio-gebaseerde innovatie op met steun van VLAIO!

Schaal je bio-gebaseerde innovatie op met steun van VLAIO!

Schaal je bio-gebaseerde innovatie op met steun van VLAIO!

Wie aan circulariteit denkt, heeft in eerste instantie misschien hergebruik en recyclage van materialen in gedachten. Maar er zijn andere, minder bekende toepassingen die evenzeer passen in het circulaire gedachtengoed. Eén daarvan is de aanwending van organische rest- en nevenstromen uit landbouw en industrie als innovatieve grondstof voor toepassingen die mogelijk ver van de sector liggen waaruit de producten voortkomen. Denk bijvoorbeeld aan de fermentatie van aardappelschillen tot bioplastics, die gebruikt kunnen worden als verpakkingsfolie!

Bio-economie, deel van de oplossing voor klimaatuitdagingen

Er zijn talloze rest- en nevenstromen uit landbouw en industrie die op dergelijke wijze ingezet zouden kunnen worden. De gecreëerde innovatieve waardeketens maken deel uit van wat men de bio-economie noemt. De Vlaamse overheid wil sterk inzetten op bio-economie, omdat die een essentieel onderdeel uitmaakt van de circulaire economie, die op haar beurt vele antwoorden biedt op de uitdagingen gesteld door de klimaatverandering.

Maar hoe kan je als kmo te weten komen of één of meerdere van je rest- of nevenstromen in aanmerking komen voor verwerking tot een innovatieve grondstof op grotere schaal? Er is immers gespecialiseerde infrastructuur nodig om dat te testen?

Vlaanderen beschikt over een uniek landschap aan pilootinfrastructuur voor bio-gebaseerde processen, met onder andere Bio Base Europe, Food Pilot, Insect Pilot Plant en TRANSfarm. De Vlaamse overheid voorziet met de nieuwe VLAIO-oproep ‘Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen’ in totaal € 3,5 miljoen € voor de ondersteuning van samenwerkingen tussen dergelijke aanbieders van pilootinfrastructuur en kmo’s!

Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen van VLAIO

Om een idee dat in het labo beloftevol lijkt te laten rijpen tot er finaal een effectieve marktintroductie mogelijk wordt, dient er een traject van opschaling afgelegd te worden. De oproep ‘Piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen’ wil op dat vlak drempelverlagend en sensibiliserend werken voor kleinere bedrijven en kleinere projecten die nood hebben aan pilootinfrastructuur-testen. Piloottesting op grotere schaal is immers reeds langer mogelijk binnen het reguliere VLAIO-steuninstrument ‘Ontwikkelingsprojecten’.

Kmo’s kunnen met een piloottraject bio-gebaseerde toepassingen een steunaanvraag doen om in samenwerking met een aanbieder van pilootinfrastructuur (in onderaanneming) een traject te lopen dat hen ondersteunt bij het testen van de haalbaarheid van de opschaling van een bio-gebaseerde toepassing.

De activiteiten voor het gebruik van de pilootinfrastructuur vormen de kern van het project en de kosten daaraan verbonden omvatten minstens 60% van de projectbegroting. De aanvrager kan ook eigen kosten inbrengen met een maximum van 40% van de begroting. Kleine ondernemingen krijgen 45% steun op de projectbegroting, middelgrote ondernemingen 35%. De subsidie bedraagt maximaal 100.000€ per project. Een project duurt in principe 1 jaar, met mogelijkheid tot uitbreiding tot maximaal 2 jaar mits verantwoording.

Voorwaarden voor een piloottraject bio-gebaseerde toepassingen

Specifieke voorwaarden voor deze oproep zijn de volgende:

  • Er is een samenwerking (in onderaanneming) met een pilootinfrastructuur die als dienstverlener geregistreerd is voor de kmo-portefeuille (pijler advies). De offerte van deze dienstverlener is toegevoegd en bedraagt minstens 60% van de totale projectbegroting.
  • Het beginsel ‘do no significant harm’ (DNSH) wordt in acht genomen. De aanvrager voegt aan de aanvraag een analyse toe die aantoont dat de toegekende middelen geen ernstige afbreuk doen aan 6 welbepaalde milieudoelstellingen: klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, water en marine hulpbronnen, biodiversiteit, circulaire economie en verontreiniging.

Verdere voorwaarden voor steunverlening liggen in lijn met die voor het andere VLAIO-instrumentarium. De aanvrager:

  • heeft operationele activiteiten in het Vlaams Gewest (of er is een duidelijke aanzet),
  • mag geen onderneming in moeilijkheden zijn,
  • toont zijn cofinancieringscapaciteit aan om het eigen aandeel van de projectkosten te financieren.

Wat kan Konnekto hierin betekenen voor je bedrijf?

Konnekto kan in de eerste plaats de partner zijn om je projectidee rond bio-gebaseerde toepassingen af te toetsen! We leggen contact met een relevante aanbieder van pilootinfrastructuur en helpen om samen met deze partij het project duidelijk af te lijnen. Vervolgens schrijven we de projectaanvraag uit van a tot z, maken we een sluitende begroting op en begeleiden we bij online indiening en de daaropvolgende evaluatie van de aanvraag.

Ook na goedkeuring van het project blijven we paraat om je bedrijf te begeleiden in het rapporteren en aanvragen van steunschijven.

Contacteer ons

Wil je graag een idee voor een piloottraject bio-gebaseerde toepassingen aftoetsen? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier of onze contactgegevens.