Pendelfonds – Steun voor duurzaam woon-werk verkeer

Pendelfonds – Steun voor duurzaam woon-werk verkeer

Pendelfonds – Steun voor duurzaam woon-werk verkeer

We kunnen het erover eens zijn, het woon-werkverkeer móet duurzamer. Laat ons de auto massaal inruilen voor de fiets, de step of het openbaar vervoer om van/naar het werk te gaan. Het Pendelfonds steunt projecten waarbij het aantal autoverplaatsingen (woon-werkverkeer) daalt.

Met de huidige call wil het Pendelfonds bedrijven en overheden aanmoedigen om de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek te verbeteren (de zogenaamde last mile). Dit kan o.a. door de fietsinfrastructuur aan te passen zoals stuur- en wielbeugelbeveiliging, oplaadpunten voor e-bikes,…, de opmaak van een fietsleaseplan, de aankoop of lease van (deel)fietsen en/of steps, installatie van douches, lockers, … 

Heb jij zulke plannen? Dan is de oproep 2022 van het Pendelfonds wellicht interessant voor jouw organisatie. 
 

Welke projecten krijgen steun?

 • Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of verplaatsingen met een voortbewegingstoestel vergemakkelijken (excl. fietsenstallingen)
 • De aankoop en leasing van plooifietsen en bedrijfsvoortbewegingstoestellen (al dan niet elektrisch);
 • Het gebruik van fietsdeelsystemen;
 • De kosten voor het onderhoud van plooifietsen en elektrisch aangedreven voortbewegingstoestellen
 • De aankoop van uitrusting voor fietsers (denk aan fietshelm, fietskledij, enz), en voor gebruikers van bedrijfsvoortbewegingstoestellen;
 • Projectcoördinatiekosten (max. 10% van het projectbudget);
 • Vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken. 

Wie kan een project bij het Pendelfonds indienen?

 • Zowel één (als meerdere) bedrijven samen 
 • Zowel één (als meerdere) private organisaties samen
 • Overheden (zowel lokaal als provinciaal) , in samenwerking met een private partner (in dit geval moet het grootste deel van de subsidies naar de private partner gaan)

Voorwaarde: de indieners moeten samen minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen én enkel Vlaamse vestigingen komen in aanmerking voor steun van het Pendelfonds.

Hoe verloopt de aanvraag voor het Pendelfonds?

Een subsidieproject bij het Pendelfonds verloopt in 2 stappen:

 • Aanvraag van een dossiernummer: deadline 1 juni 2022
 • Indienen van het volledige dossier met de vereiste bijlagen: deadline 1 september 2022.

Hoeveel bedraagt de financiële steun van het Pendelfonds?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient (max. 400.000 EUR indien met partners). De kosten worden volgens max. forfaits toegekend.

Hoe verloopt de evaluatie van de projecten ingediend bij het Pendelfonds?

Als het totale bedrag van de gunstig geadviseerde dossiers groter zou zijn dan het beschikbare budget stelt de Begeleidingscommissie een rangorde op, op basis van een aantal criteria. Per dossier worden 100 punten gegeven. De rangorde wordt voor 

 • 20% bepaald op basis van de aanvaarde projectkosten per werknemer die in het potentieel is opgenomen in het kader van een modale verschuiving.
 • Daarnaast wordt de verwachte procentuele modale verschuiving voor 30% in rekening gebracht.
 • 50% van de weging wordt afhankelijk gemaakt van de inhoudelijke onderbouwing, meer bepaald de inhoudelijke volledigheid van het dossier, de mate waarin het dossier bijdraagt aan het mobiliteitsbeleid op Vlaams niveau in het algemeen en de mate waarin het beantwoordt aan de strategische focus van de projectoproep in het bijzonder.

De strategische focus van de projectoproep  2022 van het Pendelfonds ligt op:

 • 1° -> fietsmaatregelen;
 • 2° -> innovatie-, laboratorium- en voorbeeldfunctie;
 • 3° -> samenwerking en bedrijfsoverschrijdende werking;
 • 4° -> bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer bepaald in combinatie met openbaar personenvervoer;
 • 5° -> duurzaamheid en verkeersveiligheid;
 • 6° -> bedrijven en handelszaken met minder dan 250 werknemers.

Hoe lang duurt een project bij het Pendelfonds?

Een project loopt 2 tot 4 jaar en de subsidie wordt in 3 schijven uitbetaald:

 1. De eerste 30% wordt betaald nadat het bewijs is geleverd dat het project gestart is. Dit bewijs dient ten laatste 6 maanden na datum waarop de minister het subsidiebesluit heeft ondertekend, te worden ingediend. 
 2. De tweede schijf van 30% wordt betaald na de beslissing tot verdere subsidiëring door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die beslissing wordt genomen op basis van het eerste opvolgingsverslag. Dit verslag moet tussen de 12 en 15 maanden na de start van het project ingediend te worden
 3. Het saldo wordt betaald na de beslissing tot verdere subsidiëring van de Vlaamse minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid. De beslissing wordt genomen op basis van het laatste opvolgingsverslag en een uitgebreid financieel verslag voor het geheel van de inkomsten en uitgaven van het project.

Samenwerking Konnekto voor een aanvraag bij het Pendelfonds

Plannen om je bijdrage te leveren aan duurzaam woon-werkverkeer? 

Aarzel dan niet langer en neem contact met het Konnekto-team om een doordacht project met grote kans op slagen op te maken.