ESF-oproep – Cybersecurity – Deadline 20 augustus 2021

ESF-oproep – Cybersecurity – Deadline 20 augustus 2021

Het Europees Sociaal Fonds (kortweg: ESF) lanceert een oproep om de ontwikkeling van basisvaardigheden rond cybersecurity te stimuleren in Vlaamse ondernemingen.

Wat houdt de oproep ‘cybersecurity’ in?

Topics zoals Cybersecurity kregen nog nooit zoveel aandacht als vandaag. Ondernemingen en hun werknemers worden meer dan ooit geplaagd door cyberaanvallen, wat nefaste gevolgen kan kennen voor de duurzame werking van een onderneming. 

Het Europees Sociaal Fonds lanceert daarom oproep 539 – Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity ten behoeve van promotoren die een opleidingsaanbod uitwerken voor ondernemingen (en hun werknemers) binnen dit domein om te zorgen dat ondernemingen voorbereid zijn op de toekomst en een maturiteit in cybersecurity bereiken.

Timing indiening en welk bedrag?

 • Indiendatum: 20/08/2021
 • Startdatum project: 1/11/2021 met een looptijd van 18 maanden (tot uiterlijk 30/04/2023)
 • Subsidie: max. € 200.000
 • Cofinanciering: 15% 

Wie kan indienen?

Tot en met 20 augustus 2021 kunnen verschillende promotoren intekenen op deze oproepen. Onder promotoren wordt verstaan:

 • Ledenorganisaties
 • Kennisinstellingen
 • Syntra
 • Private opleidingsverstrekkers
 • Individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden van meerdere ondernemingen 
 • Zorgorganisaties

De promotoren moeten zich focussen op de ontwikkeling van opleidingen op niveau van de onderneming als op niveau van de medewerkers.  

Het aanbod dat wordt uitgewerkt mag niet marktverstorend zijn en de complementariteit met het bestaande aanbod moet worden aangetoond. Het moet vrij beschikbaar gesteld worden voor andere opleidingsverstrekkers.

Doelgroep ontwikkelde opleiding

De doelgroep zijn werknemers zonder specifieke voorkennis rond cyberveiligheid en werknemers wiens jobinhoud niet gericht is op het operationeel beheer van IT-infrastructuur dan wel de ontwikkeling van applicaties of websites.

Meer specifiek:

 • werknemers zonder specifieke voorkennis van cybersecurity,
 • basic professionele computergebruikers met een zekere (niet-formele) technische basis.

Wil jij deze subsidie ESF – cybersecurity aanvragen?

Wil je opleidingen ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de maturiteit van cybersecurity in ondernemingen? En heb je voldoende expertise (kan gecombineerd worden in een partnerschap) aangaande volgende topics: 

 • expertise hebben op vlak van de CS-technologie en -dienstverlening en de impact ervan de op de bedrijfsuitvoeringsaspecten (vb. Productie, HR, …);
 • kennis hebben van de noden van de doelgroep;
 • ervaring hebben met het ontwikkelen van opleidingen;
 • ervaring hebben om het uitgewerkte aanbod tot bij de beoogde doelgroep te brengen;
 • ervaring hebben met het uitwerken van een business model.

Aarzel dan niet het Konnekto-team te contacteren. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het succesvol ondersteunen van ESF-projecten. Hierbij begeleiden wij jouw aanvraag ‘Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity’ van a tot z met maximale slaagkans.