ESF oproep – Opleidingen voor telewerk – Deadline 30 april 2021

ESF oproep – Opleidingen voor telewerk – Deadline 30 april 2021

ESF oproep – Opleidingen voor telewerk – Deadline 30 april 2021

Het Europees Sociaal Fonds (kortweg: ESF) lanceert een oproep om de ontwikkeling van vaardigheden via opleidingen die bijdragen aan duurzaam en werkbaar telewerk te stimuleren in Vlaamse ondernemingen.

Wat houdt de oproep ‘opleidingen telewerk’ in?

Competenties die in de opleidingen aan bod komen hebben betrekking op digitale vaardigheden, leidinggeven op afstand, werken op afstand (bijvoorbeeld efficiënt online vergaderen), zelf-organiserend vermogen en psychisch welbevinden tijdens telewerk. 

Deze oproep (opleidingen Telewerk – oproep 533) is een initiatief dat rechtstreeks voortvloeit uit het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’. Dit akkoord werd afgesloten tussen de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering. Belangrijke punten uit dit akkoord: het digitaal faciliteren van opleidingen en het omvormen van werkvloeren met aandacht voor werkbaar werk en telewerk. 

Timing indiening en welk bedrag?

  • Indiendatum: 30/04/2021
  • Startdatum project: 1/09/2021 met een looptijd van 15 maanden (tot uiterlijk 30/11/2022)
  • Subsidie: max. € 80.000
  • Cofinanciering: 30% voor een kleine onderneming, 50% voor een (middel)grote onderneming

Welke opleidingen telewerk komen in aanmerking?

Ondernemingen kunnen subsidies krijgen voor opleidingen over telewerk. Hierbij wil het ESF organisaties aanmoedigen om opleidingen te organiseren die de werkbaarheid en de duurzaamheid van het telewerken verhogen. Zodat er een duurzame werkvloer van de toekomst kan ontstaan en de digitale transformatie kan meegenomen worden op de arbeidsmarkt en de werknemers versterkt.

Binnen deze oproep zijn dan ook enkel opleidingen mogelijk die kaderen binnen vier thematische clusters en bijdragen aan vaardigheden telewerk:

Cluster 1 – Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid omvat het geheel van digitale vaardigheden en is de combinatie van ICT- basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. In deze cluster zijn enkel opleidingen mogelijk die bijdragen tot de versterking van competenties op het vlak van telewerk.

Voorbeelden van vaardigheden:  probleemoplossend vermogen in digitale omgevingen, organiseren van webinars, leren werken met digitale samenwerkingsplatformen, …

Cluster 2 – Samenwerken 

In onderling overleg met anderen werken van op afstand om samen iets te bereiken. Samenwerking is gericht op het gezamenlijk realiseren van een gemeenschappelijk doel. Bij samenwerking is er een gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge afhankelijkheid aangezien er een verdeling is van deskundigheid en specialisatie. Om goed samen te werken heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden nodig. In de hedendaagse gedigitaliseerde samenleving is er ook meer en meer virtuele samenwerking, langs diverse online kanalen.

Voorbeelden van vaardigheden: online samenwerken, efficiënt online vergaderen en overleggen, virtuele samenwerking en digitaal netwerken.

Cluster 3 – Sociale en culturele vaardigheden

De vaardigheden die nodig zijn om respectvol om te gaan met anderen. Ook omgaan met anderen met verschillende culturele achtergronden, evenals om als leidinggevende de capaciteiten inzake telewerken te versterken.

Voorbeelden van vaardigheden: sociale en mondelinge vaardigheden via digitale media, online communiceren, betrokkenheid bewaren tijdens het telewerken, leidinggeven op afstand, transparante communicatie bij werken op afstand, …

Cluster 4 – Zelfregulering

Zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten. Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten. 

Bijvoorbeeld: zelf-organiserend vermogen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid tijdens telewerk, zelfdiscipline, aandacht voor weerbaarheid bij telewerk, omgaan met de nieuwe context en ‘leren telewerken’, omgaan met stress bij digitaal werken en telewerk, balans werk/privé bij telewerk, HR- processen afstemmen op het ‘Nieuwe werken’, gemotiveerd aan de slag gaan bij telewerk, efficiënt en productief telewerken, omgaan met (gelijktijdige) diverse digitale kanalen en prikkels, durven hulp zoeken bij problemen met telewerk, …

Wil jij deze subsidie ESF opleidingen telewerk aanvragen?

Ook opleidingen organiseren die een bijdrage leveren aan een productiever telewerk voor de werknemers, met aandacht voor hun welbevinden? 

Aarzel niet het Konnekto-team te contacteren. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het succesvol ondersteunen van ESF-projecten. Hierbij begeleiden wij jouw aanvraag van a tot z.