ESF Anders Organiseren 2.0

ESF Anders Organiseren 2.0

ESF Anders Organiseren 2.0

Focus oproep

Deze oproep focust op het verhogen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties en het verbeteren van de werkbaarheid voor diens werknemers om een arbeidszekere toekomst voor zowel organisatie als medewerkers te garanderen.

Welke acties

De acties in de projecten betreffen het herinrichten van de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie.

ESF wil voornamelijk focussen op de capaciteit van teams om met problemen om te gaan. Teams hebben vaak directe toegang tot relevante informatie in een organisatie en zijn cruciaal voor het leer- en aanpassingsvermogen van de organisatie. Zij worden namelijk als eerste geconfronteerd met veranderingen en operationele problemen en zijn het best geplaatst om inschattingen te maken over de haalbaarheid en adequaatheid van oplossingen. ESF verwacht op die manier een positieve impact te genereren op de werkbaarheid van jobs in deze organisaties.

Deze oproep draagt bij een de strategische doelstelling van ‘Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt’. Er wordt gestreefd naar veerkrachtige ondernemingen die hun personeelsbeleid vormgeven vanuit een toekomstgericht verhaal en daarbij inzetten op arbeidsorganisatie en het versterken van de innovatie en werkbaarheid van jobs, maar ook op loopbaanbeleid, de verwerving van skills, werkplekleren en diversiteit.

Wie kan indienen

Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid (gevestigd in het Vlaams Gewest) die reeds voldoende maturiteit hebben in hun HR-beleid. Dit betekent dat organisaties een goed inzicht moeten hebben in wat huidige uitdagingen zijn vanuit het perspectief van de medewerkers én de organisatie en reeds bepaalde stappen hebben ondernomen naar de optimalisatie van het HR-beleid. Er dienen ook minstens 20 medewerkers op de payroll te staan. 

Promotoren die een project lopende hebben of afgerond binnen ESF Drive en Anders Organiseren kunnen niet indienen.

Projectverloop

Het traject van een project Anders Organiseren verloopt in 3 grote fasen:

  • Fase 1: exploratie en opstellen actieplan
  • Fase 2: aan de slag via cycli van actie en evaluatie
  • Fase 3: disseminatie (doorlopend) – projecten engageren zich om mee te werken aan acties rond publiciteit en kennisopbouw- en verspreiding over anders organiseren

De deadline om een project in te dienen ligt op 30/9/2020 en hebben een looptijd van 24 maanden (te starten op 1/12/2020). Het budget van de oproep is max. 100.000 EUR subsidie.

Laat u door Konnekto bijstaan in de aanvraag voor Anders Organiseren 2.0

Interesse om te bekijken of je organisatie in aanmerking komt voor ESF-steun binnen de oproep Anders Organiseren 2.0? Contacteer ons vrijblijvend en wij brengen de subsidiekans voor deze oproep in kaart aan de hand van de beoordelingscriteria. Wij hebben ondertussen meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties bij ESF-projecten. Dit zowel voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven (startups, scale-ups en gevestigde waarden), non-profitorganisaties; zowel klein als groot.