Wat kan je van Konnekto verwachten als erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille?

Wat kan je van Konnekto verwachten als erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille?

Wat kan je van Konnekto verwachten als erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille?

We kunnen met enige trots zeggen dat Konnekto vanaf 1 juli 2019 kmo-portefeuille erkend is. Zo kunnen wij onze klanten bijstaan voor onze pijler strategisch advies met ondersteuning van VLAIO.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waarmee jij als ondernemer extern advies kan inwinnen met financiële steun. Het doel van de kmo-portefeuille subsidiemaatregel is om de kwaliteit en de werking van jouw eigen bedrijf te verbeteren.

Konnekto is een erkend dienstverlener voor het aanbieden van advies onder de kmo-portefeuille. Met deze maatregel krijg jij als onderneming of zelfstandige met zetel in Vlaanderen een subsidie van 30% tot 40% op de door ons verstrekte adviezen.

Een aanvraag voor de kmo-portefeuille kan via de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen. Ons registratienummer is DV.A233715.

De aanvraag voor een betaling via de kmo-portefeuille dient in alle gevallen ten laatste 14 kalenderdagen na de startdatum van de samenwerking voor het leveren van de diensten uitgevoerd worden. Je kan een steunaanvraag reeds indienen vanaf het moment van ondertekening, ook al is de opdracht nog niet gestart.

Wie kan gebruik maken van de kmo-portefeuille?

De subsidie kan gebruikt worden door kmo’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. Het VLAIO hanteert de Europese kmo-definitie.

Daarnaast dient jouw onderneming ook een aanvaardbare rechtsvorm te hebben met een vestiging van jouw onderneming in Vlaanderen.

Een administratieve overheid mag slechts participeren in de vennootschap voor minder dan 25%. Maw, jouw vennootschap is in privé handen.

Het advies kan enkel onder kmo-portefeuille worden aangeboden indien jouw vennootschap een ‘aanvaardbare hoofdactiviteit’ uitoefent. In de Kruispuntbank van Ondernemingen staan de bedrijfsactiviteiten over jouw bedrijf (onder de vorm van NACEBEL-codes). Als jouw hoofdactiviteit op de lijst staat én jouw bedrijf genereert daarmee de meeste omzet dan kan je van de kmo-portefeuille gebruik maken.

Welk advies komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille?

Strategie is een cruciaal aspect van bedrijfsvoering. Het heeft impact op de groei en stabiliteit van een organisatie. Bedrijven die hun weg opnieuw zoeken op de markt, ontbreken vaak de juiste tools, inzichten en klankborden om hun strategisch traject uit te tekenen.

Voor een blijvend strategisch voordeel, dien je je af te vragen hoe je als bedrijf de capaciteit kan ontwikkelen om de juiste keuzes te maken. Keuzes die doorheen je ganse organisatie gaan. De kmo-portefeuille kan je hierbij de extra steun geven om jouw strategie uit te werken.

Vanuit Konnekto staan wij jou bij met de nodige tools, triggers en tips voor de groei van jouw bedrijf. Om zo jouw strategische beslissingen te ondersteunen alvorens over te gaan tot implementatie van de gemaakte beleidskeuzes. Dit doen wij zowel voor marketingstrategie, een strategisch HR-beleid, business strategie, marktonderzoek, groei management, change management, …

Aan de hand van gestructureerde modellen en workshops begeleiden onze consultants je hierbij. Zodat je glasheldere antwoorden op jouw strategische visie ontwikkelt.

Er zijn twee mogelijke types die in aanmerking voor een subsidie:

Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.

Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Heb je het idee dat een extern klankbord wel eens kan zorgen voor een heldere kijk op jouw plannen, aarzel dan niet ons te contacteren. Je bent steeds welkom in één van onze kantoren of we komen graag langs voor een verkennend gesprek.

Hoeveel kan de subsidie met de kmo-portefeuille bedragen?

Kleine onderneming

Een kleine onderneming die gebruik maakt van ons advies kan tot 40% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 10.000 steun per jaar.

Middelgrote onderneming

Een middelgrote onderneming die gebruik maakt van ons advies, kan tot 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 15.000 per jaar.

Een gesubsidieerd advies kost bij ons minstens € 500 (ex. btw) en maximaal € 25.000 (ex. btw) voor een kleine onderneming en € 50.000 (ex. btw) voor middelgrote ondernemingen.

Hoe vraag je de kmo-portefeuille aan?

De aanrvaag voor de kmo-portefeuille gebeurt online via de website van VLAIO. Voor je eerste subsidieaanvraag, moet je je onderneming wel eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met je dienstverlener of een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

De te volgen stappen zijn:

  1. Je ondertekent een overeenkomst voor advies bij Konnekto.
  2. Je doet de subsidieaanvraag via de website van VLAIO. Het registratienummer van Konnekto is DV.A233715.
  3. Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van Sodexo (het rekening nummer wordt je via mail bezorgd).
  4. Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op de kmo-portefeuille rekening
  5. Wij verlenen onze diensten, waarbij je van ons een schriftelijk advies ontvangt.
  6. Je ontvangt onze factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille
  7. Je geeft ons (liefst een 5 sterren) review

Wil je zelf de kmo-portefeuille als dienstverlener aanbieden?

Heb je vragen over hoe je een aanvraagdossier uitwerkt om zelf de kmo-portefeuille aan jouw klanten aan te bieden? Dan kunnen wij jou hierbij helpen. Konnekto is ook hier de partner bij uitstek, we begeleiden u van het concept tot en met de audit.