Waarom zijn er eigenlijk subsidies?

Waarom zijn er eigenlijk subsidies?

Te pas en te onpas verschijnen opiniestukken om subsidies af te schaffen. Er zijn diverse soorten subsidies: naar particulieren, naar bedrijven, naar overheden, naar non-profit organisatie, naar scholen, … Maar wat is eigenlijk het nut van subsidies?

Beleidsinstrument

Subsidies zijn een beleidsinstrument van verschillende overheden (lokaal, regionaal, federaal, Europees) om het gedrag van burgers, bedrijven en/of organisaties te sturen. Maar ook om nieuwe ideeën een duwtje in de rug te geven, om iets durven uit te proberen. Daarbij rekent de subsidieverstrekker op een domino-effect. Er wordt iets in gang gezet en anderen volgen (zonder dat daarvoor later nog subsidies nodig zijn).

Pendelfonds

Een mooi voorbeeld in dat kader is het Pendelfonds. Het Pendelfonds stimuleert duurzaam woon-werkverkeer en ondersteunt bedrijven die hun medewerkers aanzetten met de fiets naar het werk te komen.

Op basis van eigen ervaringen bij klanten is het duidelijk dat dit domino-effect echt werkt. Wanneer een aantal medewerkers gestimuleerd worden om met de fiets te komen, dan volgen er snel vele andere collega’s. En dan willen die uiteraard een betere infrastructuur voor de (e-)fietsen. Het bedrijf investeert, de overheid ondersteunt, en het resultaat is verbluffend. Hierdoor verminderen de uitstootgassen en verbetert de gezondheid van de medewerkers. Kortom, een positief gevolg voor elk van ons.

Welke subsidies

Er zijn heel veel verschillende soorten subsidies en subsidieverstrekkers. Als ondernemer ziet u waarschijnlijk het bos door de bomen niet meer. Daarnaast is er ook een onderscheid tussen doorlopende en thematische calls, waarbij het bij deze laatste belangrijk is voldoende snel te schakelen. Immers, als uw project niet is ingediend tegen de deadline van de call is het mogelijk dat dergelijke call zich niet meer herhaalt.

Besluit

Er zijn heel veel verschillende soorten subsidies en subsidieverstrekkers. Als ondernemer ziet u waarschijnlijk het bos door de bomen niet meer. Daarnaast is er ook een onderscheid tussen doorlopende en thematische calls, waarbij het bij deze laatste belangrijk is voldoende snel te schakelen. Immers, als uw project niet is ingediend tegen de deadline van de call is het mogelijk dat dergelijke call zich niet meer herhaalt.

Onthou vooral dat er voor tal van uw ideeën, waarvoor u niet altijd over voldoende middelen of expertise beschikt, een ondersteuning bestaat. Wij screenen dagdagelijks alle subsidie- en andere fundingopportuniteiten zodat u zich zorgeloos kan toeleggen op uw eigen sterktes.  Konnekto begeleidt je met subsidieadvies op maat.