Innovatiepremie: beloon uw medewerkers voor hun innovatief idee!

Innovatiepremie: beloon uw medewerkers voor hun innovatief idee!

Medewerkers die met creatieve en innovatieve ideeën voor de dag komen realiseren stuwen de organisatie vooruit. Om innovatieve medewerkers te belonen, kan u de “innovatiepremie” invoeren. 

Wanneer kan een organisatie een innovatiepremie toekennen? Hoeveel bedraagt deze premie? Welke aandachtspunten mag u niet over het hoofd zien? Wie bepaalt of er sprake is van innovatie?

Wat is de innovatiepremie?

De innovatiepremie is een instrument om medewerkers extra te belonen voor hun innovatieve inzet. Deze premie kan meermaals toegekend worden per kalenderjaar. Wel met een plafond van het bruto maandloon. Maar wat maakt het interessant? Deze premie is 100% vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen (zowel voor werknemer als werkgever). Tot slot is de premie 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Wat ziet de overheid als innovatie?

De overheid ziet innovatie als een vernieuwende aanpak die een meerwaarde brengt in de organisatie. Die meerwaarde kan zich op verschillende domeinen situeren: techniek, productiviteit, milieu, organisatie, welzijn op het werk, ….

Dit kan toegepast worden op het productgamma, op de dienstverlening, op bepaalde processen, de werkomgeving, … Of zelfs een totaal nieuw gegeven zijn voor de organisatie. De voorwaarde om een innovatiepremie toe te kennen, is dat innovatie moet toegepast worden in de organisatie. Anders komt de organisatie niet in aanmerking voor deze stimulans. 

Lees ook: Vlaamse ondernemers laten tal van subsidies onbenut

Enkele aandachtspunten

  • De innovatiepremie is beperkt tot 1% van de brutoloonmassa van het kalenderjaar
  • De premie wordt toegekend aan maximum 10% van uw medewerkers. Uitzondering: organisaties met minder dan 30 medewerkers mogen sowieso 3 innovatieve medewerkers belonen.
  • Per medewerker is er een plafond van het bruto maandloon (per kalenderjaar).
  • Per innovatieproject komen maximaal 10 medewerkers in aanmerking.
  • De premie kan ook individueel worden toegekend

Zelf aan de slag?

De innovatiepremie is een flexibel vergoedingsmodel dat een boost kan geven aan het lanceren van een innovatiecultuur binnen de organisatie. Wil je ook meer innovatie stimuleren in jouw organisatie? Aarzel niet ons te contacteren om het innovatiebeleid vorm te geven.