Welke Vlaamse subsidies zijn er om de impact van de Brexit tegen te gaan?

Welke Vlaamse subsidies zijn er om de impact van de Brexit tegen te gaan?

Ben ook jij als ondernemer getroffen door de Brexit? En zoek je noodgedwongen andere mogelijkheden (nieuwe afzetmarkten, aangepaste producten/diensten, aanpassingen logistiek systeem, douaneformaliteiten, …) om als bedrijf succesvol (blijven) zaken te kunnen doen met het VK? Konnekto kan jou helpen bij deze uitdagingen.

Opgelet: de Brexit-subsidies houden op te bestaan tegen 31/12/2023. Bepaalde subsidies hieronder aangegeven zijn ondertussen niet meer van toepassing. Bespreek je specifieke Brexit-case met het team van Konnekto en wij gaan na welke steunmaatregelen nog van toepassing zijn.

1. BREXIT ADJUSTMENT RESERVE FUND (BAR)

De BAR-reserve richt zich tot ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten die een negatieve economische impact ondervinden door de Brexit. Deze steun is er enkel voor organisaties die voor de Brexit een (handels)relatie met het VK hadden. Ook grote ondernemingen kunnen een project indienen.

Wat komt in aanmerking voor BAR steun?

Door de Brexit hebben veel organisaties aanpassingen moeten doen om competitief te blijven en om hun weg te vinden binnen de nieuwe (markt)situatie.

Met deze oproep worden projecten gesteund waarbij een directe link met de negatieve gevolgen van de Brexit aantoonbaar is, en die voldoen aan de staatssteunregels. Zoals bijvoorbeeld:

 • ontwikkelen van een nieuwe logistieke oplossing
 • aanpassen van de bevoorradingsketen
 • werkingskosten voor grens- en douanefaciliteiten
 • investeringen met betrekking tot grens- en veiligheidscontroles
 • trajecten met betrekking tot certificering, etikettering, markering
 • kosten in verband met de opleiding van werknemers of de aanwerving van extra personeel voor het beheer van de nieuwe douaneformaliteiten

Hoeveel steun

De steun bedraagt 80 tot 100% van de kosten (afhankelijk van de grootte van de organisatie), voor de periode volgend op de datum van indiening. Deze subsidie stond uitzonderlijk retro-actieve kosten toe, maar dit voordeel is ondertussen niet meer van toepassing. De volgende projectkosten kunnen in aanmerking komen:

 • personeelskosten
 • investeringen
 • werkingskosten
 • overheadkosten (7% op het totaal van werkings- en personeelskosten)
 • externe prestaties

2. Brexit veerkrachtsubsidie voor kmo’s: tot € 50.000 steun voor strategische heroriëntatie

VLAIO ondersteunt kmo’s bij het oplossen van Brexit-vraagstukken om vlot zaken te blijven doen met de UK. Je kan tot maximaal € 25.000 krijgen voor het inschakelen van één of meerdere externe consultants met de nodige expertise én nogmaals € 25.000 voor de eigen personeelskosten verbonden aan de heroriëntatie. 

Wat is de Brexit veerkrachtsubsidie?

Ondernemers die handel voerden in of met het Verenigd-Koninkrijk worden fel getroffen door de Brexit. Indien ook jij als ondernemer drempels ervaart omwille van de Brexit, dan bekijken we graag of je beroep kan doen op deze steun. 

We maken het even concreet:

 • Ben je direct of indirect geïmpacteerd door de Brexit?
 • Moet je jouw huidige bedrijfsstrategie grondig herwerken om de duurzaamheid van jouw bedrijfsactiviteiten te garanderen? 
 • En zal deze strategische transformatie ook invloed hebben op de bestaande bedrijfsprocessen? 
 • Misschien stippelde je een route uit om een nieuwe buitenlandse markt te betreden? Of zie je eerder kansen om een nieuw product/dienst te lanceren, in de gekende markt? Of een bestaand product in een nieuwe markt?
 • Of je dient bepaalde aanpassingen te doen om je import/export met de UK haalbaar te maken zoals administratieve processen met betrekking tot douaneformaliteiten optimaliseren/ digitaliseren/ internaliseren en/of het herbekijken van de logistieke keten in de export naar UK.

Om deze ingrijpende veranderingen alle slaagkansen te bieden, ondersteunt VLAIO de helft van de kosten van extern advies die jouw onderneming zal bijstaan bij de Brexit-strategie. Daarnaast kan je ook eigen personeelskosten inbrengen van medewerkers die hun schouders zetten onder dit project.

Om aanspraak te kunnen maken op de Brexit veerkrachtsubsidie mag een externe specialist worden ingeschakeld:

Externe consultant

Het strategisch advies van de externe consultant moét invloed hebben op één of meerdere bedrijfsprocessen. Uitvoerende taken komen dan ook niet in aanmerking. De adviseur dient aan te tonen dat hij over specifieke kennis beschikt, noodzakelijk om te komen tot een succesvolle heroriëntering. De steun bedraagt maximaal 50% van de totale kost van de externe consultant(s) met een maximum van € 25.000. 

Naast de externe consultant kunnen kosten binnen de onderneming ingebracht worden. Je kan samenwerken met verschillende specialisten om je Brexit-traject vorm te geven.

Eigen personeelskost

De kosten van alle medewerkers die meewerken aan het project én de kosten van de onderneming in het kader van dit heroriëntatietraject, kunnen worden ingebracht. Ook hier bedraagt de steun maximaal 50% van de totale kost met een maximale subsidie van € 25.000.

De Brexit veerkrachtsubsidie: voor wie?

De steun is er voor elke Vlaamse onderneming, die direct of indirect getroffen is/wordt door de Brexit.

Voorwaarden voor de Brexit veerkrachtsubsidie

Ontdek of ook jij binnenkort beroep kan doen op de Brexit veerkracht-subsidie:

 1. Voldoet jouw onderneming aan volgende voorwaarden?
 2. De steun is er om bedrijven te versterken die omwille van de Brexit hun bedrijfsmodel strategisch willen heroriënteren. Logischerwijs heeft dit dan ook grote gevolgen op de bestaande bedrijfsprocessen. 
  Om dit te laten slagen, doe je een beroep op de expertise van een externe dienstverlener en/of de eigen medewerker(s). Je kan zelfs beroep doen op meerdere externe consultants, mocht je dat willen.
 3. De veerkrachtsubsidie Brexit kan het hele jaar door worden aangevraagd. Je kan starten met het project, de 1ste van de maand, volgend op de indieningsdatum.
 4. Jouw aanvraag wordt beoordeeld op basis van 4 criteria:
  1. Strategische heroriëntering
   Zal je heroriënteren door te transformeren (nieuwe product-markt-combinatie), te innoveren of te internationaliseren? En bereik je hiermee duurzame economische groei (in omzet, VTE of investeringen)?
  2. Transformatie
   Heeft het traject een substantiële impact op de huidige bedrijfsvoering? Kan je spreken van een soort ‘breek- of kantelpunt’?
  3. Onderbouwde aanpak
   Is er een doordacht stappenplan om de vooropgestelde strategische heroriëntering te realiseren?
  4. Noodzaak aan kennis & expertise
   Kan je aantonen dat je specifieke externe kennis nodig hebt voor een geslaagd traject? En dat de externe dienstverlener jou die kan bezorgen? Ook de eigen personeelsleden, betrokken bij het project, spelen een sleutelrol bij de realisatie van de heroriëntering.

Wat is de steun van de Brexit veerkrachtsubsidie?

Voor de adviesverlening door een externe dienstverlener kan je rekenen op een steun van 50% van de prestaties van één of meerdere externe dienstverleners. Gelimiteerd tot een maximum steun van € 25.000.

Voor de eigen kosten kan je rekenen op een steun van 50% van de totale kosten. Gelimiteerd tot een maximum steun van € 25.000.

Als onderneming kan een aanvraag gedaan worden voor beide opties, zodat je kan genieten van maximaal € 50.000 subsidiesteun in totaal. 

Dus, heb je als ondernemer hinder van Brexit én moet je daarom jouw strategische plannen bijsturen? Maak dan zeker gebruik van de financiële steun die de Vlaamse overheid voorziet. Ook in 2022 loopt deze subsidie verder.

3. Bijzondere exportsteun Brexit

Deze steun wordt verstrekt door Flanders Investment & Trade en werkt met calls. Deze staat open voor Vlaamse kmo’s met min. 5 VTE op de payroll die al exportervaring hebben (20% omzet uit export).

De subsidie bedraagt € 10.000 (eenmalig forfait).

Volgende externe kosten kunnen in aanmerking komen indien ze worden gemaakt in het kader van de Brexit. De subsidie geldt voor een periode van 6 maanden na de startdatum van het project.

 • kosten voor douanesoftware systemen;
 • registratie- en hercertificatiekosten;
 • kosten douanevertegenwoordiger;
 • kosten Brits btw en/of EORI-nummer;
 • kosten fiscaal agent;
 • kosten inwinnen advies bij externe consultants;
 • verzendingskosten van stalen;
 • kosten voor digitale marketing;
 • kosten voor diversificatie naar andere exportmarkten
 • andere kosten die uw firma maakt om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

Deze lijst van voorbeelden is niet volledig en kan uitgebreid worden met specifieke projecten, gerelateerd aan maatregelen om de impact van de Brexit tegen te gaan.

Samenwerking met Konnekto

Het samenstellen van een goed onderbouwd subsidiedossier vraagt een grondige voorbereiding. Dit werkt het gemakkelijkste volgens een gestructureerd stappenplan. Je zal merken dat we nauw samenwerken om jouw subsidiedossier zo succesvol mogelijk te maken. 

Waarom kiezen voor Konnekto?

Konnekto is inmiddels een gevestigde waarde in het subsidielandschap.
In alle bescheidenheid, maar toch met de nodige trots, mogen we zeggen al vaak bijgedragen te hebben aan heel wat mooie succesverhalen van onze klanten. 

De veelvuldige mond-tot-mondreclame ervaren we als de grootste waardering en daar zijn we erg dankbaar voor. Je mag als klant rekenen op uitmuntende kwaliteit, bewezen expertise en een gedreven en betrokken Konnekto-Team. Alles waarmee je de slaagkansen voor jouw subsidie aanvraag maximaliseert.

Bekijk alvast hoe andere ondernemers de samenwerking met Konnekto ervaren: Sigrid Pauwelyn van Trotec en Mathieu Hendrickx van EXIE.

Contacteer ons

Denk je dat je in aanmerking komt voor Brexit gerelateerde steun? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn jouw co-piloot, we inspireren en maken samen met jou resultaatsgerichte en realistische plannen voor de toekomst.