Brexit veerkrachtsubsidie voor kmo’s: tot € 50.000 steun voor strategische heroriëntatie

Brexit veerkrachtsubsidie voor kmo’s: tot € 50.000 steun voor strategische heroriëntatie

Ben ook jij als ondernemer getroffen door de Brexit? En zoek je noodgedwongen andere mogelijkheden (nieuwe afzetmarkten, aangepaste producten/diensten,…) om als bedrijf te kunnen blijven voortbestaan? Konnekto kan jou helpen bij deze uitdaging.

Want wist je dat het VLAIO kmo’s ondersteunt bij de strategische heroriëntatie van het huidige businessmodel? Je kan tot maximaal € 25.000 krijgen voor het inschakelen van een externe consultant met de nodige expertise én nogmaals € 25.000 voor de eigen personeelskosten verbonden aan de heroriëntatie. 

Wat is de Brexit veerkrachtsubsidie?

Ondernemers die handel voerden in of met het Verenigd-Koninkrijk worden fel getroffen door de Brexit. Indien ook jij als ondernemer een negatieve impact hebt ondervonden van de Brexit, dan bekijken we graag of je beroep kan doen op deze steun. 

We maken het even concreet:

 • Ben je direct of indirect geïmpacteerd door de Brexit?
 • Moet je jouw huidige bedrijfsstrategie grondig herwerken om de duurzaamheid van jouw bedrijfsactiviteiten te garanderen? 
 • En zal deze strategische transformatie ook invloed hebben op de bestaande bedrijfsprocessen? 
 • Misschien stippelde je een route uit om een nieuwe buitenlandse markt te betreden? Of zie je eerder kansen om een nieuw product/dienst te lanceren, in de gekende markt? Of een bestaand product in een nieuwe markt?

Om deze ingrijpende veranderingen alle slaagkansen te bieden, ondersteunt VLAIO de helft van de kosten van een externe dienstverlener die jouw onderneming zal bijstaan bij de strategische heroriëntatie. Daarnaast kan je ook eigen personeelskosten inbrengen van medewerkers die hun schouders zetten onder dit project (geplafonneerd tot het budget voor de externe expert). 

Om aanspraak te kunnen maken op de Brexit veerkrachtsubsidie moet een externe specialist worden ingeschakeld:

Externe consultant (= verplicht)

Het strategisch advies van de externe consultant moét invloed hebben op één of meerdere bedrijfsprocessen. Uitvoerende taken komen dan ook niet in aanmerking. De adviseur dient aan te tonen dat hij over specifieke kennis beschikt, noodzakelijk om te komen tot een succesvolle heroriëntering. De steun bedraagt maximaal 50% van de totale kost van de externe consultant(s) met een maximum van € 25.000. 

Naast de externe consultant kunnen kosten binnen de onderneming ingebracht worden.

Eigen personeelskost (= vrijblijvend)

De kosten van alle medewerkers die meewerken aan het project én de kosten van de onderneming in het kader van dit heroriëntatietraject, kunnen worden ingebracht. Ook hier bedraagt de steun maximaal 50% van de totale kost met een maximale subsidie van € 25.000. Het luik ‘eigen personeelskost’ mag worden opgenomen, maar is geen verplichting.

De Brexit veerkrachtsubsidie: voor wie?

De steun is er voor elke Vlaamse onderneming, die direct of indirect getroffen is door de Brexit.

Voorwaarden voor de Brexit veerkrachtsubsidie

Ontdek of ook jij binnenkort beroep kan doen op de Brexit veerkracht-subsidie:

 1. Voldoet jouw onderneming aan volgende voorwaarden?
  • is een kmo of vrij beroep
  • heeft een aanvaardbare rechtsvorm
  • is actief in de privésector (een eventuele participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%)
  • heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
  • heeft geen negatief eigen vermogen op indieningsdatum
  • is gevestigd in Vlaanderen.
 2. De steun is er om bedrijven te versterken die omwille van de Brexit hun bedrijfsmodel strategisch willen heroriënteren. Logischerwijs heeft dit dan ook grote gevolgen op de bestaande bedrijfsprocessen. 
  Om dit te laten slagen, doe je (verplicht) een beroep op de expertise van een externe dienstverlener. Je kan zelfs beroep doen op meerdere externe consultants, mocht je dat willen.
 3. De veerkrachtsubsidie Brexit kan het hele jaar door worden aangevraagd. Je kan starten met het project, de 1ste van de maand, volgend op de indieningsdatum.
 4. Jouw aanvraag wordt beoordeeld op basis van 4 criteria:
  1. Strategische heroriëntering
   Zal je heroriënteren door te transformeren (nieuwe product-markt-combinatie), te innoveren of te internationaliseren? En bereik je hiermee duurzame economische groei (in omzet, VTE of investeringen)?
  2. Transformatie
   Heeft het traject een substantiële impact op de huidige bedrijfsvoering? Kan je spreken van een soort ‘breek- of kantelpunt’?
  3. Onderbouwde aanpak
   Is er een doordacht stappenplan om de vooropgestelde strategische heroriëntering te realiseren?
  4. Noodzaak aan kennis & expertise
   Kan je aantonen dat je specifieke externe kennis nodig hebt voor een geslaagd traject? En dat de externe dienstverlener jou die kan bezorgen? Ook de eigen personeelsleden, betrokken bij het project, spelen een sleutelrol bij de realisatie van de heroriëntering.

Wat is de steun van de Brexit veerkrachtsubsidie?

Voor de adviesverlening door een externe dienstverlener kan je rekenen op een steun van 50% van de prestaties van één of meerdere externe dienstverleners. Gelimiteerd tot een maximum steun van € 25.000.

Voor de eigen kosten kan je rekenen op een steun van 50% van de totale kosten. Gelimiteerd tot een maximum steun van € 25.000. Deze dient wel steeds lager te liggen dan de kost voor externe consultant(s).

Als onderneming kan een aanvraag gedaan worden voor beide opties, zodat je kan genieten van maximaal € 50.000 subsidiesteun in totaal. 

Dus, heb je als ondernemer hinder van Brexit én moet je daarom jouw strategische plannen bijsturen? Maak dan zeker gebruik van de financiële steun die de Vlaamse overheid voorziet. 

Samenwerking met Konnekto

Het samenstellen van een goed onderbouwd subsidiedossier vraagt een grondige voorbereiding. Dit werkt het gemakkelijkste volgens een gestructureerd stappenplan. Je zal merken dat we nauw samenwerken om jouw subsidiedossier zo succesvol mogelijk te maken. 

Waarom kiezen voor Konnekto?

Konnekto is inmiddels een gevestigde waarde in het subsidielandschap.
In alle bescheidenheid, maar toch met de nodige trots, mogen we zeggen al vaak bijgedragen te hebben aan heel wat mooie succesverhalen van onze klanten. 

De veelvuldige mond-tot-mondreclame ervaren we als de grootste waardering en daar zijn we erg dankbaar voor. Je mag als klant rekenen op uitmuntende kwaliteit, bewezen expertise en een gedreven en betrokken Konnekto-Team. Alles waarmee je de slaagkansen voor jouw subsidie aanvraag maximaliseert.

Bekijk alvast hoe andere ondernemers de samenwerking met Konnekto ervaren: Sigrid Pauwelyn van Trotec en Mathieu Hendrickx van EXIE.

Contacteer ons

Denk je dat de Brexit veerkrachtsubsidie iets voor jou is? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn jouw co-piloot, we inspireren en maken samen met jou resultaatsgerichte en realistische plannen voor de toekomst.