Talent management

Talent management

Een doordachte aanpak voor uw human resources beleid resulteert op verschillende vlakken. Denk maar aan uw imago als werkgever, uw “employer brand”. Het spontaan creëren van ambassadeurschap bij uw medewerkers. Hen langer en gemotiveerd aan boord houden.

Of heeft u er al eens aan gedacht welke impact het op uw organisatie kan hebben indien er geen doordachte aanpak bestaat voor uw Human Resources Management? Weet u als bedrijfsleider wat het kost als medewerkers uw organisatie vrijwillig verlaten? Waarom ze uw organisatie verlaten?

Konnekto wil u als ondernemer de handvaten aanreiken om als bedrijfsleider zelf aan de slag te gaan met een personeelsbeleid. Als dit voor u dan toch te tijdrovend zou zijn, kunnen wij vanuit Konnekto ook een eigen HR Professional plaatsen die deze taken in uw onderneming vervult.

Om tot een kwalitatief personeelsbeleid te komen, zoomen wij in op volgende topics:

 

C-level Coaching

Heeft het management een éénduidige visie over haar medewerkers? We starten met de oefening waarbij we te weten komen hoe een CEO, een managementteam, kader, … hun medewerkers interpreteert en percipieert. Vanuit dit standpunt ontdekken we in welke mate deze visies uitéénlopend zijn en welke aspecten er moeten aangepakt worden op organisatieniveau om te streven naar een kwalitatief personeelsbeleid.

 

Werkbaarheidsanalyse

Wat zijn de verwachtingen van uw medewerkers? Welke richtingen willen ze uit en hoe percipiëren ze de organisatie waar ze zich dagelijks voor inzetten? We scannen verschillende teams, afdelingen en individuen. Wat is hun visie op de organisatie en de verwachtingen van hun management? Aan de hand van een dashboard/ rapport brengen we een score in kaart die u leert hoe uw medewerkers zich voelen en trachten we te anticiperen op potentiële risico’s en opportuniteiten. Anderzijds leren we ook op welke vlakken de organisatie sterk scoort en hoe u hiermee best naar buiten toe treedt.

 

Compensation & Benefits

Een standpunt waar we het globaal over eens zijn is dat we graag de juiste prijs betalen voor wat we kopen, of de juiste prijs krijgen voor wat we verkopen.

Interne en externe billijkheid zijn vaak groot vraagstuk voor een organisatie. Hoe verlonen we medewerkers op een correcte manier zonder interne concurrentie te bewerkstelligen. Zijn we concurrentieel tegenover de markt en concullega’s, … één voor één vraagstukken die vaak onbeantwoord blijven of zelfs niet onder de loep worden genomen. Er ontstaat dan vaak een wildgroei van salarispakketten. Het management is amper nog in staat om een kostprijsoefening te maken.

Een goed loonbeleid vloeit voort uit de bedrijfsstrategie. Deze oefening vereist het samenbrengen van diverse aspecten. Eens het loonhuis is ontworpen, dient dit toegepast te worden in de organisatie. Wie is onderbetaald? Wie is overbetaald? Worden de juiste parafiscale factoren onder de aandacht gebracht? Welke maatregelen bestaan er om te verlonen op maat van de doelstellingen van de organisatie?

Hier zijn de nodige tools belangrijk en is de juiste expertise opportuun om de oefening kwalitatief te ontwikkelen, toe te passen en verder te gebruiken.

 

HR As A Service

Heeft uw organisatie nood aan een HR-ondersteuning in-house? Konnekto stuurt haar expert ter plaatse. In combinatie met de uitwerking van onze andere dienstverlening kan er ook ingezet worden op assistentie bij werving & selectie, medewerkersgesprekken, payroll, bewaken van uw personeelsbeleid en structuur.

 

HR-Toolbox

Nieuwe medewerkers komen aan boord en dienen zo snel mogelijk op een comfortabele manier ingezet te worden. Een on-boarding-proces helpt uw organisatie om nieuwkomers te ontzorgen. Heldere communicatie op maat van de organisatie elimineert de wandelgangtheorie en draagt bij aan uw imago als werkgever.

Medewerkers die hun uitdagingen na een bepaalde periode elders gaan zoeken is niet onoverkomelijk. Deze mensen kunnen een schat aan informatie aanleveren bij hun vertrek. Vaak is de feedback voor de organisatie niet meer zo sociaal wenselijk beantwoord als daarvoor. Deze oefening leert u opnieuw om als organisatie bij te sturen waar nodig. Ten behoeve van uw retentiemanagement is deze oefening een belangrijke schakel bij een exit-scenario.

Feedback is één van de grootste verwachtingen die een medewerker heeft. Van tijd tot tijd elke medewerker individueel spreken in het kader van de functionering (wat verwacht uw organisatie van de rol die deze persoon moet invullen) om daaropvolgend de kwaliteit van skills, competenties en prestaties te peilen aan de hand van evaluatie. Elk gesprek jaarlijks voeren, draagt bij aan de kwaliteit van uw medewerkers.