Subsidieoproepen voor bedrijven

Hierna volgt een overzicht van de subsidie oproepen voor bedrijven. Deze lijst wordt momenteel nog verder aangevuld. Indien u begeleiding wenst voor een specifieke oproep, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Wat? ESF lanceert een oproep om de 21ste-eeuwse vaardigheden ingang te doen krijgen binnen wereld van werk en opleiding, en meer specifiek voor de doelgroep van kort- tot middengeschoolden. Timing en welk bedrag? Indiendatum: 28/02/2020 Startdatum project: 1/06/2020 met een looptijd van 15 maanden Subsidie: 80.000 EUR (cofinanciering 30% KMO, 50% GO) Welke opleidingen? Binnen […]

Vlaanderen Circulair en OVAM heeft zijn 3e projectoproep gelanceerd voor vernieuwende en waardevolle projecten binnen de circulaire economie te ondersteunen. 1. Voor wie? Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Samenwerkingen met andere partijen in de keten (van producent naar consument en terug) zijn aanbevolen (maar geen bindende […]

Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen lanceert een oproep om de toepassingsmogelijkheden van de technologie voor Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR), zijnde samen eXtended Reality (XR), te exploreren. Doelstelling is om deze mature technologie grondig te verkennen voor concrete cases en het maatschappelijk en/of economisch potentieel met de return […]