Ontwikkelingsproject: voor bedrijven met ambitie

Ontwikkelingsproject: voor bedrijven met ambitie

Ontwikkelingsproject: voor bedrijven met ambitie

Via ontwikkelingsprojecten steunt VLAIO innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case met potentieel om het bedrijf te versterken. Belangrijke factoren die meespelen voor de toekenning van een ontwikkelingsproject zijn: de extra tewerkstelling en/of investeringen met een toename van de eigen bedrijfsresultaten.

Welke type ontwikkelingsproject komt in aanmerking?

Een ontwikkelingsproject dient zich te richten op een volledig nieuw of beduidend vernieuwend product, proces, dienst of concept voor je organisatie. Het resultaat van het uiteindelijke project heeft een belangrijke impact op de prestaties van jouw organisatie. Die impact situeert zich eerder op de korte termijn (binnen 5 jaar).

De subsidie voor een ontwikkelingsproject kan je net over de drempel helpen om te starten met je innovatief idee, waar je anders misschien niet of pas later aan zou beginnen. VLAIO zal de business case en het projectplan analyseren. Ze bekijkt ofer voldoende potentieel aanwezig is in de innovatie.

Business case

Een onderbouwde business case is een essentieel onderdeel van een ontwikkelingsproject. Je moet duidelijk op de hoogte zijn van eventuele barrières en hoe die te overwinnen, je kan onderbouwen welke middelen nodig zijn voor het gehele traject én wat de verwachte return zal zijn.

Met het geheel moet je kunnen aantonen dat de realisatie van je innovatie de positie van je onderneming zal versterken, en dit al in de eerste jaren na het (succesvol) beëindigen van je ontwikkelingsproject.

Projectplan

Een doordacht projectplan met voldoende technische uitdagingen is essentieel voor het verkrijgen van steun. Daarbij is het opbouwen van nieuwe kennis voor de organisatie van fundamenteel belang.

Het projectplan moet VLAIO overtuigen dat het realistisch is de beoogde doelstellingen te bereiken. Daarbij dien je de doelstellingen toetsbaar te formuleren.

Voor wie?

Zowel KMO’s, non-profitorganisatie als grote ondernemingen kunnen gebruik maken van deze subsidie. Het enige verschil zit in de toegekende steun percentages.

Een ontwikkelingsproject kan doorlopend aangevraagd worden. Maar het project kan ten vroegste starten in de maand volgend op indiening.

Voordelen

Dankzij de steun van een ontwikkelingsproject kan je eindelijk jouw idee uitwerken. Hiermee kan je de nodige investeringen en aanwervingen voldoende snel verwezenlijken, en zo de (internationale) concurrentie een stap voor blijven. Tevens kan je beroep doen op externe inzichten bij de ontwikkeling. Konnekto beschikt over een groot netwerk – ook bij de (Europese) kennisinstellingen – om je in contact te brengen met de juiste experten.

Natraject

Na de ontwikkeling kan Konnekto je ondersteunen in het verwerven van subsidies om de ontwikkeling (internationaal) te vermarkten.