Een ontwikkelingsproject voor bedrijven met ambitie

Een ontwikkelingsproject voor bedrijven met ambitie

Een ontwikkelingsproject voor bedrijven met ambitie

Via ontwikkelingsprojecten steunt VLAIO innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case met potentieel om bedrijf te versterken. Belangrijke factoren die meespelen voor de toekenning van een ontwikkelingsproject zijn: de extra tewerkstelling en een toename van de eigen bedrijfsresultaten.

Welke type ontwikkelingsproject komt in aanmerking?

Een ontwikkelingsproject dient zich te richten op een volledig nieuw of beduidend vernieuwend product, proces, dienst of concept. Het resultaat van het uiteindelijke project heeft een belangrijke impact op de prestaties van uw bedrijf. Die impact situeert zich eerder op de korte termijn.

De subsidie kan u net over de drempel helpen te starten, waar u anders misschien niet of er pas later aan zou beginnen. VLAIO zal uw business case analyseren. Ze bekijkt indien er voldoende potentieel aanwezig in uw innovatie.

Business case

Een onderbouwde business case is een essentieel onderdeel van een ontwikkelingsproject. Je moet duidelijk op de hoogte zijn van eventuele barrières en hoe die te overwinnen, je kan onderbouwen welke middelen nodig zijn voor het gehele traject én wat de verwachte return zal zijn.

Met het geheel moet je kunnen aantonen dat de realisatie van je innovatie de positie van je onderneming zal versterken, en dit al in de eerste jaren na het (succesvol) beëindigen van je ontwikkelingsproject.

Voor wie?

Zowel KMO’s als grote ondernemingen kunnen gebruik maken van deze subsidie. Het enige verschil zit in de toegekende steun percentages.

Een ontwikkelingsproject kan doorlopend aangevraagd worden. Toch kan het project ten vroegste starten de maand volgend op indiening.

Voordelen

Dankzij de steun van een ontwikkelingsproject kan u eindelijk uw idee uitwerken. Hiermee kan u de nodige investeringen en aanwervingen voldoende snel verwezenlijken. Zodat u de concurrentie een stap voor blijft. Tevens kan u beroep doen op externe inzichten bij de ontwikkeling. Konnekto beschikt over een groot netwerk – ook bij de (Europese) kennisinstellingen – om u in contact te brengen met de juiste experten.

Natraject

Na de ontwikkeling kan Konnekto je ondersteunen in het verwerven van subsidies om de ontwikkeling (internationaal) te vermarkten.