Innovatieve projecten laten funden via het Europese SME Instrument?

Innovatieve projecten laten funden via het Europese SME Instrument?

Innovatieve projecten laten funden via het Europese SME Instrument?

Ambitieuze KMO’s die zich internationaal willen (her)oriënteren kunnen een aanzienlijke steun krijgen voor een innovatief project. Het SME Instrument is onderdeel van het Europese programma Horizon 2020 om innovatieve ondernemingen te subsidiëren en dit tot wel 2,5 miljoen EUR (met een steunpercentage van 70%).

Wat moet je doen om hiervoor in aanmerking te komen?

De voornaamste focus van het SME Instrument programma ligt op markt innovaties die leiden tot het creëren van nieuwe markten, de groei van jobs stimuleren en bijgevolg ook een hogere levensstandaard.

De ambitie om te groeien, de ontwikkeling van disruptieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten staan hierbij centraal. Samenwerking is, in tegenstelling tot de meeste andere Europese programma’s, niet verplicht maar kan uiteraard wel.

Wat is Horizon 2020?

Horizon 2020 werd destijds gelanceerd als financieel instrument om de wereldwijde competetivieteit van Europa te versterken. Het is het grootste Europese Research & Innovatie programma waar zo’n € 80 miljard aan funding beschikbaar werd gesteld over een periode van 7 jaar (2014 – 2020).

Welke projecten worden gefinancierd?

Binnen het SME Instrument worden drie fases onderscheiden die aansluiten bij verschillende stadia van projecten:

SME Phase 1: Haalbaarheidsstudie

Voor het achterhalen van de technische en economische haalbaarheid van een project kan financiering voor een haalbaarheidsstudie worden aangevraagd. Het vaste subsidiebedrag per project is 50.000 EUR.

SME Phase 2: R&D / demonstratie

Om de innovatie klaar te maken voor marktintroductie kan een beroep worden gedaan op subsidie voor R&D / demonstratieprojecten. De financiering kan oplopen tot 2,5 miljoen EUR per aanvraag, waarbij 70% van de projectkosten wordt gesubsidieerd. In uitzonderlijke gevallen zelfs tot 100%.

SME Phase 3: Commercialisatie

Je kan high-level coaching krijgen om de innovaties te commercialiseren en je bedrijf nog verder te doen groeien op de internationale markt. Hier is geen subsidie voorzien maar wordt alle begeleiding gratis aangeboden. 

Wanneer indienen en wat zijn mijn kansen?

De Europese Commissie zet steeds meer in op de ondersteuning van KMO’s. Voor 2019 is het budget opnieuw verhoogd naar 55 miljoen euro voor fase 1 en 497 miljoen euro voor fase 2. In de eerste rondes van het instrument diende er een vast thema gekozen te worden. Nu staat alles open maar dient de innovatie disruptief te zijn. Tijdens de evaluatie van de voorstellen wordt de nadruk nog meer gelegd op het criterium Impact, dus tot welke extra tewerkstelling, investeringen, … het project zal leiden.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend via het EC Platform.

Maar er zijn ongeveer 3-maandelijkse cut-off dates waarop alle ingediende voorstellen worden beoordeeld. Per cut-off date kan een KMO maar 1 voorstel indienen. 

Komende cut-off dates 2019:

  • SME Phase 1: 5 september
  • SME Phase 2: 5 juni en 9 oktober 2019

In 2020 zijn per fase ook 4 cut-off dates gepland. Van indiening tot goedkeuring kan je op ongeveer 3 maanden rekenen.

Benieuwd naar welke projecten al gegund zijn, dan kan je dit bekijken op de Euopese funding kaart.

Een project (her)indienen?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van het SME Instrument voor uw bedrijf? Onze consultants staan voor u klaar. Ook een ingediend maar niet toegekend voorstel analyseren we graag om de kansen van herindiening in te schatten.