Strategie & Transformatie

Strategie & transformatie

Strategie gaat over keuzes maken. Om een blijvend strategische voordeel uit te zetten, dienen we ons af te vragen: hoe kan een bedrijf de capaciteit ontwikkelen om de juiste keuzes te maken doorheen de organisatie?

In een snel evoluerend landschap is het noodzakelijk om te kapitaliseren op de mogelijkheden van transformationele groei, en de core business te optimaliseren en tegelijkertijd nieuwe modellen te onderzoeken. Dit kan enkel gebeuren wanneer een organisatie gealigneerd is met zijn strategische doelstellingen. Strategie en verandering gaat niet over het creëren van strategische documenten, maar wel over het opzetten van strategische organisaties.

Konnekto helpt bedrijven met transformationele groei, strategie ontwikkeling, implementatie, digitale strategie en organisational design. Door gebruik te maken van diepte analyses, faciliteren en met inbreng van onze kennis en ervaring, helpen wij bedrijven om strategische keuzes te maken die een blijvende impact hebben.

Business strategie

Soms wordt business strategie simpelweg gedefinieerd als het high-level plan van een bedrijf om specifieke business objectieven te behalen. Strategische plannen zijn enkel succesvol wanneer deze leiden tot groei, een stevige competitieve uitgangspositie én een sterke financiële performantie.

Het uitwerken van een business strategie bestaat er in om een strategisch framework uit te werken dat de ‘hoe doe ik dat vraag kan beantwoorden?’ alsook flexibele kan inspelen op marktwijzigingen. Uit dit strategisch framework vloeien per definitie operationelere strategieën zoals marketing strategie, financiële strategie of een operationele strategie. Konnekto werkt samen met uw bedrijf dit strategisch framework uit zodat u de juiste keuzes kan maken.

Marktonderzoek

Voor elk nieuw business idee dient een grondig marktonderzoek uitgevoerd te worden. Dat is een eerste belangrijke stap om goed in te schatten wat de grootte van de markt is, hoe concurrenten en substituten in deze markt reageren en wat de optimale strategie is om de markt te benaderen.

Groei management

Bij groeimanagement gaat Konnekto uit van een globale aanpak gericht op het in kaart brengen en activeren van bedrijfsgroei. Door onze ervaring zijn wij in staat om in uw bedrijf en binnen uw markt groeiversnellers te detecteren.

Change management

Bedrijven kunnen geconfronteerd worden met twee types van organisatieveranderingen. Vooreest is er verandering dat door externe omstandigheden is ingegeven, zoals gewijzigde concurrentie positie of impcat van digitalisering. Daarnaast kan uw bedrijf ervoor kiezen om geplande veranderingen door te voeren om groei of verbeterprocessen te stimuleren.

Konnekto begeleidt uw bedrijf om organisatieveranderingen op een vlotte en agile wijze door te voeren.

(Digitale) Transformatie

Wijzigingen in de markt kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf een grondige (digitale) transformatie dient te ondergaan. Bij een transformatie gaat men steeds uit van een duidelijk einddoel, de weg naar het einddoel is vaak niet eenvoudig uit te stippelen.

Een transformatie heeft nl. een grote impact op de mensen, de organisatie, processen, competenties, digitalisering en bedrijfsmodellen. Door gebruik te maken van een helder transformatie model helpt Konnekto om de noodzakelijke veranderingen planmatig, pragmatisch én succesvol door te voeren zonder daarbij uw einddoel uit het oog te verliezen.