Risk Advisory & Internal Audit

GDPR audit

De General Data Protection Regulation heeft een impact op het hele ondernemerslandschap binnen Europa.

Deze nieuwe Europese richtlijn legt ondernemingen en organisaties op hoe ze zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgebonden gegevens. Daarbij is het belangrijk dat uw onderneming/ organisatie de nodige stukken in haar bezit heeft om hiermee om te kunnen gaan en dit aan te tonen.

Konnekto heeft haar eigen DPO-certificaat en heeft inmiddels diverse bedrijven binnen uiteenlopende branches begeleid in het traject om GDPR Compliance na te streven. Aan de hand van diverse procedures, registers en policies begeleiden we de klant op maat om deze materie te beheersen op een efficiënte wijze.

DPO As A Service

In bepaalde gevallen is uw onderneming/ organisatie verplicht om een Data Protection Officer aan te stellen. Dit hangt af van welke type persoonsgegevens u zoal verwerkt voor uw bedrijfsdoeleinden. Deze service wordt via Konnekto aangeboden.

Wat kan u hier van ons zoal verwachten

  • Jaarlijkse overlegmomenten om GDPR topics te behandelen
  • Een jaarlijkse audit om de naleving te toetsen en te waarborgen
  • Bijstand verlenen bij data breaches, opmaken van een DPIA, rechten van de betrokkene, …